New Search

Export article
Open Access

Зброя у поховальному обряді Усть-Альмінського некрополя (південно-західний Крим)

Gennadii Medvedev
Published: 1 July 2021
 in Eminak

Abstract: У статті розглядаються поховання зі зброєю з Усть-Альмінського некрополя, його типологія, хронологія та статистика, а також місце та роль зброї у поховальному обряді. За кількістю озброєння Усть-Альмінський некрополь виділяється серед пізньоскіфських пам’яток Криму. Основна роль зброї у поховальному обряді – його функціональне призначення. Аналіз поховальних комплексів Усть-Альмінського некрополя показав, що за кількістю зброї у похованнях, на першому місці була клинкова зброя. Потім зброя дистанційного бою (луки і стріли), і на третьому місці – списи, а ще далі – сокири. У результаті порівняльного аналізу поховального обряду Усть-Альмінського некрополя, ми знаходимо подібні риси в обрядах сарматів у Поволжі, на Дону, Прикубанні, Прикавказзі та Боспорі.

Share this article

Click here to see the statistics on "Eminak" .
Back to Top Top