New Search

Advanced search
Export article

Sarm1 Gene Deficiency Attenuates Diabetic Peripheral Neuropathy in Mice.

Yalan Cheng, Jun Liu, Yi Luan, Zhiyuan Liu, Hejin Lai, Wuling Zhong, Yale Yang, Huimin Yu, Ning Feng, Hui Wang, Rui Huang, Zhishui He, Menghong Yan, Fang Zhang, Yan-Gang Sun, Hao Ying, Sciprofile linkFei-Fan Guo, Sciprofile linkQiwei Zhai, Hao Yin
Published: 22 August 2019
Diabetes , Volume 68, pp 2120-2130; doi:10.2337/db18-1233

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Keywords: gene expression / deficiency / DPN / diabetic mice / Sarm1 / neuropathy in mice / Attenuates Diabetic Peripheral

Share this article

Click here to see the statistics on "Diabetes" .