New Search

Advanced search
Export article

Sarm1 Gene Deficiency Attenuates Diabetic Peripheral Neuropathy in Mice

Yalan Cheng, Jun Liu, Yi Luan, Zhiyuan Liu, Hejin Lai, Wuling Zhong, Yale Yang, Huimin Yu, Ning Feng, Hui Wang, Rui Huang, Zhishui He, Menghong Yan, Fang Zhang, Yan-Gang Sun, Hao Yin, Feifan Guo, Qiwei Zhai
Published: 22 August 2019
Diabetes ; doi:10.2337/db18-1233

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Keywords: gene expression / deficiency / DPN / diabetic mice / Sarm1 / neuropathy in mice / Attenuates Diabetic Peripheral

Share this article

Click here to see the statistics on "Diabetes" .