New Search

Export article
Open Access

MANAGEMENT OF SPORTS EDUCATION IN TIMES OF CORONAVIRUS CRISIS

Regina Andriukaitiene, Vlada Bilohur
Published: 1 January 2021

Abstract: В статті проаналізовано управління освітою у сфері спорту в умовах COVID-19, що відбувається в cкладних умовах невизначеності та нестабільності, яка б культивувала ціннісно-смислові параметри функціонування спорту у сучасному соціумі, спортивно-орієнтований підхід до навчання, розвиток фізичних та духовних основ спортивної особистості, принципового нового підходу до формування фізично здорової особистості. Використано чотири рівня методології: 1) філософський: 2) загальнонауковий; 3) конкретно-науковий; 4) технологічний, що дали можливість проникнути в управління освітою у сфері спорту в умовах COVID-19. Мета дослідження – концептуалізація управління освітою у сфері спорту в часи коронавірусної кризи, спрямована на пошук шляхів оптимізації гуманного потенціалу спорту. Завдання дослідження: 1) проаналізувати шляхи і напрями удосконалення спортивної політики для вирішення проблем спорту та здорового розвитку спортивної особистості у часи коронавірусної кризи; 2) розкрити сутність спортивної глобалізації як можливість комплексного регулювання загальносвітових проблем і вносити часткові зміни у систему освіти в умовах пандемії COVID-19; 3) з’ясувати напрями розвитку спорту як чинника забезпечення сталого розвитку, що сприяє розвиткові сильної держави і здорового суспільства; 4) формування загальнонаціональної моделі фізкультурно-спортивного руху як важливої складової здорового способу життя. Для аналізу використано чотири рівня методології: 1) філософський: 2) загальнонауковий; 3) конкретно-науковий; 4) технологічний, що дали глибоко та всебічно проаналізувати дану проблему. У результаті проведеного дослідження прийшли до висновку, що пандемія COVID-19 привела до зростання місця і ролі спорту у житті людини і суспільства, який стає найбільшим показником самоорганізації фізичного, соціального і духовного здоров’я людини, дозволяє відновити безпосередньо життєві сили людської природи, сприяти формуванню образу та іміджу спортсмена як конкурентної переваги спортивних організацій. Освітня політика у галузі спорту під час пандемії COVID-19 висувається на перший план, тому що від завдань у цій сфері залежить формування фізично здорової і духовно загартованої особистості.

Share this article

Click here to see the statistics on "HUMANITIES STUDIES" .
Back to Top Top