New Search

Export article
Open Access

New Content and Potential of the Virtual Museum

Viktoriia Volynets
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 122-133; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220582

Abstract: Мета дослідження – розкрити особливості діяльності віртуального музею та його потенціал.Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений метою статті й предметом дослідження, зокрема застосовано системний підхід до опрацювання робіт з проблем цифровізації культури, музейної практики, також застосовано метод компаративного аналізу (щодо функціонування традиційного та віртуального музеїв у логіці схожість/відмінність).Наукова новизна. Порушено питання проблематики віртуального музею під впливом цифровізації.Висновки. Віртуальний музей, по-перше, феноменологічно є релевантним цифровій культурі; по-друге, він створює доступні для сприйняття будь-якої людини цифрові артефакти, копії яких розрізняються внутрішньовидовими особливостями. Як форма розвитку інтерактивності в роботі традиційних музеїв, віртуальний музей – важливе доповнення, засіб, що розширює практику творчої комунікації музейних працівників, а також сприяє їх залученню до підвищення власних цифрових компетентностей.

Share this article

Back to Top Top