New Search

Export article

4. SINIF BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN FENE YÖNELİK TUTUMLARINA, BAŞARILARINA VE BİLGİLERİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Ayşegül Derman, Erdem Can Ergün
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1729-1742; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-538010

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top