New Search

Export article
Open Access

The Image of the Turk in the Orthodox Polemical Literature of the Late Sixteenth – Early Seventeenth Century


Abstract: У статті розглянуто практики використання образу турка як «Іншого» православними полемістами впродовж кінця XVI – першої чверті XVII ст. Завоювання Візантії турками, перебування Константинопольського патріархату під османською владою, есхатологічний вимір «турецького панування», становище східної церкви в Османській імперії – неповне коло питань, що стали предметом багаторічної дискусії між прихильниками та противниками Унії. Причиною цього став процес пригадування православними візантійського коріння як однієї з форм атрибуції своєї ідентичності. Не менш важливий процес – це конструювання образу ворога «поляка-католика» православними полемістами за допомогою наративу «турецького панування». Польсько-османський конфлікт 1620–1621 рр. та процес відновлення Київської митрополії змусили православних ієрархів відмовитися від використання наративу позитивного досвіду «турецького панування» й долучитися до творення ідеї «козацького бастіону» та образу козаків як захисників не лише Речі Посполитої, а й усього християнства.Матеріал надійшов 20.03.2020

Share this article

Click here to see the statistics on "NaUKMA Research Papers. History" .
Back to Top Top