New Search

Export article
Open Access

Cost accouting at transport services enterprise: the case of the United Kingdom

Ruta Ivanauskiene, Birutė Petrosiene
Published: 1 January 2021

Abstract: Облік витрат виник з історії виробництва. Європейська промислова революція 18-19 століть і супутня модернізація промисловості за рахунок її механізації викликали зростаючу потребу в точних виробничих витратах. Необхідно було реєструвати виробничі витрати за принципом подвійного запису. Хоча облік витрат зародився у виробничому секторі, його сучасні сфери застосування охоплюють широкий спектр економічної діяльності. Сьогодні госпрозрахунок практикується у різних секторах промисловості, виробництва, торгівлі та послуг. Організації державного сектора, а саме уряду, різних відомств, також використовують облік витрат для визначення своєї ефективності і прогнозування можливостей для підвищення ефективності. Облік витрат - це система, яка використовується для визначення витрат, понесених бізнесом або іншою організацією. Її можна визначити як систему, яка використовується для запису даних про витрати і визначення вартості виробництва продукту або надання послуги. Керівники використовують інформацію, зібрану під час обліку витрат, для контролю витрат і підвищення прибутковості бізнесу. Проблема дослідження. Розуміння того, як змінюються витрати при зміні продуктивності, є важливою частиною планування, контролю та прийняття рішень. Існує кілька способів оцінки та аналізу витрат, згідно Шармана, тому багато компаній не хочуть міняти свої старі методи і системи розрахунку витрат. Власники компаній неохоче приймають зміни у компанії, покладаючись на високі витрати на заміну старої системи, які можуть виникнути через впровадження нової системи, а також на небажання бухгалтерського персоналу вивчати нові методи і приймати нововведення. Тим часом Окунбор стверджує, що витрати слід використовувати для отримання прибутку, тому виникає питання: чи може облік витрат і результати, які він дає, дійсно допомогти не тільки у досягненні більш ефективних результатів продуктивності, але і в отриманні додаткового прибутку. Мета дослідження - провести порівняльний аналіз госпрозрахунку Великобританії та Литви на прикладі бухгалтерії транспортної компанії Великобританії. Цілі дослідження: 1. Розкрити дискурс витрат та їх облік в контексті Сполученого Королівства і Литви, підкресливши загальні особливості та відмінності концепцій, що використовуються в обох країнах. 2. Визначити склад витрат в бухгалтерському обліку Великобританії, виділивши основні принципи. 3. Вивчити особливості документування витрат, їх реєстрації та подання їх у фінансовій звітності Великобританії, визначаючи процес обліку витрат. Об'єкт дослідження: госпрозрахунок в Великобританії. Методи дослідження: аналіз наукової літератури та правових актів, статистичний аналіз даних, графічне представлення та інтерпретація.

Share this article

Click here to see the statistics on "HUMANITIES STUDIES" .
Back to Top Top