New Search

Export article
Open Access

Ontological Modelling of Learning Processes

Olha Tkachenko, Kostiantyn Tkachenko, Mykhailo Boniar
Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere , Volume 3, pp 109-121; doi:10.31866/2617-796x.3.2.2020.220580

Abstract: Метою статті є дослідження, аналіз і розгляд загальних проблем і перспектив використання онтологій під час моделювання процесів навчання.Методами дослідження є методи семантичного аналізу основних понять цієї предметної сфери (навчальні процеси та процеси управління навчанням). У статті розглянуто наявні підходи до моделювання навчальних процесів.Новизною проведеного дослідження є розв’язання проблем інтелектуалізації процесів навчання на основі формальних онтологічних моделей.Висновки. У роботі проаналізовано наявні проблеми та перспективи застосування онтологій у моделюванні процесів навчання. Враховуючи результати проведеного аналізу, розроблено багаторівневу онтологічну модель, яка має важливе значення для розв’язання проблем підвищення ефективності процесів навчання (особливо дистанційного, online-навчання, e-learning) за допомогою використання комп’ютерних навчальних систем.

Share this article

Back to Top Top