New Search

Export article

„Erősödött bennem a fenntartható életmód iránti igény”. Hogyan fejleszthető az egyetemisták fenntarthatósági tudatossága egy kurzus által? • ‘The demand for a sustainable lifestyle has strengthened in me’. How Can University Students’ Sustainability Consciousness Be Developed by a Course?

Published: 1 January 2022

Share this article

Click here to see the statistics on "Magyar Tudomány" .
Back to Top Top