New Search

Export article
Open Access

Нариси до життєпису греко-католицького священника Омеляна Ковча

Іван Стасюк
Старожитності Лукомор'я pp 56-64; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.36

Abstract: Зроблена спроба дослідження життєвого шляху греко-католицького священника Омеляна Ковча через призму смертельно небезпечних ситуацій – головний акцент у статті робиться на їх описі й аналізі. Висвітлюється періодичність виникнення важких особистих випробувань, також порівнюється ступінь їх небезпеки за тієї чи іншої влади. Значна увага у дослідженні приділяється з’ясуванню лінії поведінки Омеляна Ковча під час виникнення критично небезпечних моментів, та виявленню обставин і факторів, завдяки яким йому вдавалося подолати небезпечні життєві виклики.

Share this article

Click here to see the statistics on "Старожитності Лукомор'я" .
Back to Top Top