New Search

Export article

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEME İLE EFSANELERDEN YARARLANMA: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Tuğba SELANİK Ay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1623-1638; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-613142

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top