American Journal of Geriatric Psychiatry

Journal Information
ISSN / EISSN: 10647481 / 15457214
Published by: Elsevier BV
Total articles ≅ 7,348

Latest articles in this journal

Published: 1 June 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 31; https://doi.org/10.1016/s1064-7481(23)00273-7

Published: 1 June 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 31; https://doi.org/10.1016/s1064-7481(23)00270-1

Lydia Ann, Chang-Hoon Lee, Rachel Immen, Mark Eric Dyken, KyoungBin Im
Published: 1 May 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry; https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.05.010

Gaohong Lin, Ben Chen, Mingfeng Yang, Zhangying Wu, Kaijie Qiu, Min Zhang, Qiang Wang, Si Zhang, Jingyi Lao, Yijie Zeng, et al.
Published: 1 May 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry; https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.05.006

, Akihiro Koreki, Taketo Takata, Tetsuya Hisamatsu, Jin Mizushima, Satoyuki Ogino, Shin Kurose, Hiroki Oi, Yu Mimura, Yusuke Shimizu, et al.
Published: 1 May 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry; https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.05.007

Razak M. Gyasi, André Hajek, Richmond Owusu, Peter Bai James, Mary Sefa Boampong, Burnett Tetteh Accam, Kabila Abass, Ellis Owusu-Dabo, David R. Phillips
Published: 1 May 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry; https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.05.004

Qiguo Meng, Chengzhang Liu, Cheng Zu, Yuanxiu Wei, Xinyue Su, Xiaoqin Gan, Yuanyuan Zhang, Panpan He, Chun Zhou, Mengyi Liu, et al.
Published: 1 May 2023
American Journal of Geriatric Psychiatry; https://doi.org/10.1016/j.jagp.2023.05.001

Back to Top Top