Vietnam Journal of Hydrometeorology

Journal Information
ISSN: 25252208
Total articles ≅ 515

Latest articles in this journal

, Nguyễn Phước Định, Nguyễn Văn Sỹ
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).37-53

Abstract:
Xây dựng Phương án dự báo xâm nhập mặn trên các sông chính của tỉnh Bến Tre
Đinh Thị Việt Hà
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).54-69

Abstract:
Đánh giá xu thế biến đổi mưa, nhiệt độ tỉnh Kiên Giang
Đặng Thị Lan Anh
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).98-112

Abstract:
Nghiên cứu biến đổi của một số đặc trưng mưa trong mùa mưa khu vực Nam Bộ
Lê Đình Quyết, Nguyễn Minh Giám, Huỳnh Minh Nhân, Trịnh Xuân Hưng, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Tuyết
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).1-8

Abstract:
Phân tích tương quan giữa mực nước quan trắc bổ sung với mực nước tại các trạm mực nước ven biển Tây Nam Bộ
Nguyễn Nam Đức, Lê Ngọc Quyền, Phạm Hồ Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Giám, Trần Minh Triết, Trần Tiến Dũng
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).113-126

Abstract:
Ứng dụng AI trong quan trắc mực nước bằng Camera
Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Việt Hưng, Đỗ Tấn Long, Lê Đình Quyết, Nguyễn Phương Đông, Đặng Quang Thanh, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Phương Trang, Đỗ Hồng Hoạt
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).81-97

Abstract:
Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Minh Giám, Lê Ngọc Quyền, Nguyễn Nam Đức, , Lê Đình Quyết, Nguyễn Ngọc Nguyễn, Nguyễn Thị Phương Chi
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).21-36

Abstract:
Những nguyên nhân chính tác động đến ngập Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Hồng Hoạt, Lê Ngọc Quyền, Vũ Diêu Hồng, Nguyễn Công Thành
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 3; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(747).70-80

Abstract:
Xây dựng công cụ ước lượng mưa từ độ phản hồi radar bằng công nghệ AI
, Trần Hữu Thế
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 2; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(746).96-107

Abstract:
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng bản đồ nguy cơ ngập do nước biển dâng cho thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Đình Sơn, Đỗ Hữu Tuấn
Vietnam Journal of Hydrometeorology, Volume 2; https://doi.org/10.36335/vnjhm.2023(746).27-35

Abstract:
Đánh giá hiện trạng nồng độ các hợp chất PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) trong nước mặt Hồ Tây, Thành phố Hà Nội
Back to Top Top