Refine Search

New Search

Results: 17 journals found

Sort by
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"
ISSN / EISSN : 2312-1947 / 2313-1675
Total articles: 17
Astraea
EISSN : 2708-3098
Total articles: 30
Educational Challenges
EISSN : 2709-7986
Total articles: 37
Health, sport, rehabilitation
ISSN / EISSN : 2520-2677 / 2520-2685
Total articles: 109
Professional Art Education
ISSN / EISSN : 2709-1791 / 2709-1805
Total articles: 9
Spiritual-intellectual upbringing and teaching of youth in the 21st century
EISSN : 2708-4809
Total articles: 146
Історія та географія
ISSN / EISSN : 2312-1866 / 2313-2345
Total articles: 54
Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія
ISSN / EISSN : 2708-583X / 2708-5848
Total articles: 55
Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психология"
ISSN / EISSN : 2312-1599 / 2312-9387
Total articles: 67
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи
ISSN / EISSN : 2312-1548 / 2312-8801
Total articles: 37
Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Право"
ISSN / EISSN : 2312-1661 / 2312-8984
Total articles: 78
Лінгвістичні дослідження
ISSN / EISSN : 2312-0665 / 2312-7546
Total articles: 181
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди "Літературознавство"
ISSN / EISSN : 2312-1068 / 2312-1076
Total articles: 73
Педагогіка та психологія
ISSN / EISSN : 2312-2471 / 2313-2361
Total articles: 62
Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды
ISSN / EISSN : 2312-1572 / 2313-0482
Total articles: 59
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки
ISSN / EISSN : 2411-7587 / 2413-0060
Total articles: 72
Теорія та методика навчання та виховання
ISSN / EISSN : 2312-0657 / 2312-8046
Total articles: 99
Back to Top Top