Refine Search

New Search

Results: 12 journals found

Sort by
Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки
ISSN / EISSN : 2617-0868 / 2617-0876
Total articles: 12
Донецький археологічний збірник
ISSN : 2218-2284
Total articles: 10
Актуальні проблеми української літератури і фольклору
ISSN : 2308-1902
Total articles: 56
Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія політичні науки
ISSN / EISSN : 2617-0248 / 2617-0256
Total articles: 34
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки
ISSN : 1817-2237
Total articles: 26
Економіка і організація управління
ISSN / EISSN : 2307-2318 / 2707-9899
Total articles: 142
Лінгвістичні студії
ISSN / EISSN : 1815-3070 / 2308-0019
Total articles: 145
Політичне життя
ISSN / EISSN : 2519-2949 / 2519-2957
Total articles: 205
Правничий часопис Донецького університету
ISSN : 2518-7953
Total articles: 70
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах
ISSN : 2075-2970
Total articles: 36
Фінанси, облік, банки
ISSN : 2307-2296
Total articles: 39
Історичні і політологічні дослідження
ISSN : 2079-1828
Total articles: 72
Back to Top Top