Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Science China Physics, Mechanics & Astronomy

-
3,368 articles
Page of 337
Articles per Page
by
Jing Zhu, Honglei Zhan, Kun Zhao, Xinyang Miao, Qiong Zhou, Wenzheng Yue
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-8335-0

Yanyan Zheng, Leixia Liang, Mei Zhang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9338-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiu-Li Zhu, Long Cheng, Shiwei Wang, Yue Yuan, Guang-Hong Lu, Ying Zhang, Er-Yang Lu, Xing-Zhong Cao, Jian-Jun Huang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9363-6

Hai-Yan Lv, Guo-Hua Zhong, Ming Chen, Chun-Lei Yang, Xiao-Jia Chen, Hai-Qing Lin
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9362-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiao Jia, Yang Li, Yinghao Zhou, Minghui Hong, Ming Yan
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9365-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guoqiang Zhang, Yipu Wang, Jianqiang You
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9344-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ji-Rong Ren, Hao Wang, Zhi Wang, Fei Qu
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9359-1

Weiyang Wang, Jiguang Lu, Songbo Zhang, Xuelei Chen, Rui Luo, Renxin Xu
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9334-y

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ming-Hua Zheng, Tie Wang, Dong-Yang Wang, Cheng-Hua Bai, Shou Zhang, Cheng-Shou An, Hong-Fu Wang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9341-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xinmei Wang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9337-5

Page of 337
Articles per Page
by