Journal Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta

-
71 articles
Page of 8
Articles per Page
by
K.A. Goncharov, I.A. Denisov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 280-288; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-280-288

E.A. Lagereva
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 99-109; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-99-109

V.M. Pashkevich, M.N. Mironova
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 52-63; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-52-63

A.A. Svetashev, N.F. Svetasheva
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 117-123; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-117-123

V.A. Nilov, E.V. Fedorov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 64-70; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-64-70

D.E. Belomoytsev
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 92-98; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-92-98

D.I. Ilesaliev
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 110-116; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-110-116

O.A. Goncharova
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 83-91; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-83-91

T.I. Belova, S.S. Sukhov, S.V. Konchits, A.A. Filippov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 2, pp 124-128; doi:10.22281/2413-9920-2016-02-04-124-128

Page of 8
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search