Journal Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta

-
93 articles
Page of 10
Articles per Page
by
E.N. Tolkachev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-01-71-78

N.N. Ibragimov, A.F. Ismatullaev, Tashkent institute of railway engineering
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 4; doi:10.22281/2413-9920-2018-04-01-88-96

I.L. Ritenman, Limited Society “Prombezopasnost”, V.I. Ritenman, L.I. Bleyshmidt, Jsc "metaclay", Limited Society «Prombezopasnost”
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 426-446; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-426-446

S.S. Sukhov, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, T.I. Belova, V.I. Rastegaev, A.A. Filippov, Bryansk State Agricultural University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 435-441; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-435-441

V.A. Nilov, Voronezh State Technical University, E.V. Fedorov, Military Academy Of A Name Of Prof. N.E. Zhukovsky And Y.A. Gagarin
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 420-425; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-420-425

V.V. Erokhin, E.V. Eliseeva
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 241-252; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-241-252

Alexander Lagerev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 253-272; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-253-272

M.N. Mironova
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 273-279; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-273-279

V.V. Erokhin
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 235-240; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-235-240

I.A. Pankratov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 353-360; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-03-353-360

Page of 10
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search