Journal Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta

-
59 articles
Page of 6
Articles per Page
by
V.A. Nilov, Voronezh State Technical University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 415-419; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-415-419

V.V. Erokhin, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 369-373; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-369-373

M.L. Skryabin, Vyatka State Agricultural Academy, I.N. Smekhova, Vyatka State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 381-388; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-381-388

K.A. Goncharov, Bryansk State Technical University, I.A. Denisov
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 389-399; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-389-399

A.V. Lagerev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University, I.A. Lagerev
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 400-414; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-400-414

I.A. Lagerev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 374-380; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-374-380

E.N. Tolkachev, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 426-434; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-426-434

S.B. Sattorov, Tashkent Institute of Railway Transport Engineers
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 442-447; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-442-447

A.A. Svetashev, Tashkent institute of railway engineering, A.U. Soliev
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 448-453; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-448-453

I.L. Ritenman, Limited Society “Prombezopasnost”, V.I. Ritenman, L.I. Bleyshmidt, JSC "METACLAY", Limited Society «Prombezopasnost”
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, Volume 3, pp 426-446; doi:10.22281/2413-9920-2017-03-04-426-446

Page of 6
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search