Journal İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

-
49 articles
Page of 5
Articles per Page
by
Doç.Dr. Kursat GÖKTÜRK
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi pp 53-78; doi:10.21492/inuhfd.338779

Salim IŞIK
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi pp 79-98; doi:10.21492/inuhfd.336067

ANIL ÇAMYAMAÇ
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi pp 159-186; doi:10.21492/inuhfd.339082

Ayşe Aslı YÜCESOY
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi pp 187-216; doi:10.21492/inuhfd.340495

Ahmet Bozdag, Kader Sariusta
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume 8, pp 573-602; doi:10.21492/inuhfd.328331

Abstract:Ceza muhakemesi hukukumuzda,serbest delil ve serbest değerlendirme sistemleri benimsenmiştir. Bu nedenlehukuka uygun olarak elde edilmiş her türlü delilin ispat unsuru olarakdeğerlendirilebilmesi ve hâkimin vicdani kanaatini etkilemesi mümkündür. Bubağlamda ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ispatı amacıyla en çok kullanılanaraçlardan biri de mağdur beyanıdır. Ancak mağdurun, uyuşmazlığın tarafıolması, yemin etme yükümlülüğünün bulunmaması, sanığa karşı kin ve öfke duymasıgibi nedenlerle tarafsız davranması ve doğruyu söylemesi ihtimali oldukçazayıftır. Özellikle de tek delilin mağdurun beyanı olduğu suçlara ilişkin cezayargılamalarında, mahkeme hangi sebeplerle mağdurun beyanının güvenilirolduğunu ve sanığın beyanın üstün tuttuğunu somut ve inandırıcı gerekçelerledenetime olanak verecek açıklamalıdır. Ceza muhakemesi hukukunda mağdur beyanınınsanık beyanından bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, mağdur beyanınıntek başına mahkûmiyet kararına esas alınması şüpheden sanık yararlanır ilkesineaçıkça aykırı olacaktır.
Ilyas Fırat Cengiz
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Volume 8, pp 551-572; doi:10.21492/inuhfd.353082

Abstract:Anayasalcılık ve anayasanın kendisi hala AvrupaBirliği (AB) çalışmalarında önemli bir yer edinmektedir. Anayasalcılık konseptiAB vatandaşlar üzerinde entegrasyonu sağlayan bir etkisi olan yasal ve kurumsalboyutları içermektedir. Anayasalcılık kültürel fikirler ve sosyal düzenleyişyaratan, sosyal aktörler arasında etkileyici ilişkileri kapsamaktadır. Bu nedenle, birlik vatandaşlarını birliktetutabilmek için ve ortak bir akli süreç oluşturabilmek için, birlikiçerisindeki farklı çıkar grupları ve çeşitlilikler geçerli, makul sembolik venormatif unsurlara - sosyal kimlik, feci-yıkımsal olaylar ve ortak tarih,kültür, din, - ihtiyacı vardır. Fakat, AB'nin herhangi bir krizi durumunda -örneğin; kimlik, entegrasyon, anayasa, ve demokrasi açığı gibi - entegrasyonun varlık sebebi olarak bilinen kurucuunsurların eksikliği bu krizlerin temel sebep olmaktadır. Örneğin, ABpolitikaları ve kanunlarını yapma sürecinde demokrasi eksikliği en temel konuolarak kabul edilebilir. AB vatandaşları bu süreçlere dahil edilmemiş ve onlarAB politikalarına olan desteklerini ve ilgilerini kaybetmişlerdir. Bu durum ABanayasasının meşrutiyeti ile ve ortak akli süreç yaratma ile yakındanalakalıdır. Bu bağlamda Brexit bu problemleri ve krizleri ortaya çıkaran tarihibir olaydır. Aynı zamanda Brexit AB anayasalcılığının ortak bir yasal vekurumsal boyut oluşturmada başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Brexit referandumuburada katalizör bir olay olarak kabul edilerek AB toplumsal entegrasyonu veanayasalcılığı üzerinde çok büyük bir etkisi olmaktadır. Brexit meşru ulusalegemenliğin sınırlı toplumsal meşrutiyete sahip olan, demokratik eksiklik ileyüzleşen ve "Avrupa halkı" için sınırlı seviyede ortak akli sürecesahip olan ulus üstü bir proje olan AB ye karşı önemini hala koruduğu ortayakoymuştur.
Page of 5
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search