Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Chemical Engineering Journal

-
17,925 articles
Page of 1,793
Articles per Page
by
Lu Liu, Wei-Kun Meng, Lei Li, Gui-Ju Xu, Xia Wang, Li-Zong Chen, Ming-Lin Wang, Jin-Ming Lin, Ru-Song Zhao
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.148

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zheng-Yang Huo, Hai Liu, Cecilia Yu, Yin-Hu Wu, Hong-Ying Hu, Xing Xie
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.146

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fan Lanlan, Deng Nanping, Yan Jing, Li Zhenhuan, Kang Weimin, Cheng Bowen
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.145

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Huan Liu, Wen-Yan Xie, Fei Song, Xiu-Li Wang, Yu-Zhong Wang
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.152

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mohammad Ali Rezvani, Omid Feghhe Miri
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.135

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mengli Tao, Guangyuan Du, Youquan Zhang, Wei Gao, Dingyu Liu, Yushan Luo, Jian Jiang, Shujuan Bao, Maowen Xu
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.144

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xuejiao Chen, Mingtao You, Jingmiao Wei, Yanchu Ke, Wen Liu, Weiling Sun
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.154

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fei-Fei Chen, Ying-Jie Zhu, Yong-Gang Zhang, Ri-Long Yang, Han-Ping Yu, Dong-Dong Qin, Zhi-Chao Xiong
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.153

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ke Xiao, Siyuan Chen, Bo Yang, Xu Zhao, Gang Yu, Caizhen Zhu
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.141

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Long Chen, Jingbo Jia, Rui Ran, Xiping Song
Published: 18 March 2019
Chemical Engineering Journal; doi:10.1016/j.cej.2019.03.142

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 1,793
Articles per Page
by