Journal Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

-
449 articles
Page of 3
Articles per Page
by
V. V. Rogach, I. V. Poprotska, V. G. Kuryata
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 416-420; doi:10.15421/011656

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
K. K. Holoborodko, O. M. Marenkov, V. A. Gorban, Y. S. Voronkova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 466-472; doi:10.15421/011663

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. P. Bessonova, V. V. Tkach, A. P. Kryvoruchko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 444-450; doi:10.15421/011660

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Prokopchuk, V. Hrubinko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 437-443; doi:10.15421/011659

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. Serova, O. Taran, O. Dyomshina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 410-415; doi:10.15421/011655

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
P. I. Baryshnikov, V. N. Khaustov, S. V. Burtseva, R. V. Nekrasov, M. G. Chabaev, A. А. Zelenchikova, D. A. Durnikin
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 430-436; doi:10.15421/011658

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Atemasov, T. A. Atemasova, T. N. Devjatko, G. L. Goncharov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 421-429; doi:10.15421/011657

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Е. N. Andriychuk, T. A. Kompanets, S. M. Petrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 405-409; doi:10.15421/011654

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. M. Yemets, V. M. Demenko, V. V. Kabanyets
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 398-404; doi:10.15421/011653

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Y. V. Babets, G. A. Ushakova, L. M. Stepchenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 392-397; doi:10.15421/011652

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. M. Dzhurtubaev, T. V. Urbanskaya, Y. M. Dzhurtubaev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 384-391; doi:10.15421/011651

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. Kyrychenko, N. Chernyshenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 540-545; doi:10.15421/011673

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. A. Sytnyk, V. M. Lovynska, Y. I. Gritsan, K. P. Maslikova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 378-383; doi:10.15421/011650

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. V. Parpan
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 371-377; doi:10.15421/011649

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Lavrov, O. I. Blinkova, N. V. Miroshnyk, Т. О. Grabovska
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 501-511; doi:10.15421/011668

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. V. Vaganov, A. I. Shmakov, N. Friesen
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 495-500; doi:10.15421/011667

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. A. Kartashov, T. M. Voinova, A. V. Sergeeva, N. V. Statsyuk, S. V. Rogovsky, Y. O. Grebeneva, D. A. Durnikin
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 512-518; doi:10.15421/011669

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. Beliaev, L. Grunwald, T. Meinel, G. Schmidt, A. A. Bondarovich, V. V. Scherbinin, E. V. Ponkina, A. V. Matsyura, E. Stephan, P. Illiger, N. A. Kozhanov, N. V. Rudev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 531-539; doi:10.15421/011672

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. I. Bayeva, G. F. Zhegunov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 484-488; doi:10.15421/011665

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. V. Matsyura, А. А. Zimaroyeva, K. Jankowski
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 459-465; doi:10.15421/011662

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. V. Yermolenko, A. M. Hahut, V. Y. Gasso
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 526-530; doi:10.15421/011671

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. I. Parpan, N. V. Shumska, M. J. Rudeichuk-Kobzeva, M. M. Mylenka
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 364-370; doi:10.15421/011648

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. N. Kunah
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 473-483; doi:10.15421/011664

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
А. A. Zimaroyeva, A. V. Matsyura, K. Jankowski
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 451-458; doi:10.15421/011661

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. Y. Kalynovskyi, A. S. Pustovalov, G. Y. Grodzyuk, N. S. Andriushyna, M. E. Dzerzhynsky
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 359-363; doi:10.15421/011647

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I. I. Dmytrash-Vatseba
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 353-358; doi:10.15421/011646

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Tkachenko, P. O. Davydenko, V. V. Zazharskiy, V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 338-346; doi:10.15421/011644

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Boyko, V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 519-525; doi:10.15421/011670

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
K. M. Vlasenko, O. V. Kuznetcova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 347-352; doi:10.15421/011645

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Сhayka, T. Peretjatko, S. Gudz, A. Halushka
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 332-337; doi:10.15421/011643

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Y. Prysedskyj
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 295-301; doi:10.15421/011638

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. D. Tafij, V. І. Nikolaichuk, V. J. Belchhazi
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 302-307; doi:10.15421/011639

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. I. Sidorenko, V. D. Siokhin
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 308-316; doi:10.15421/011640

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. V. Fedotov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 317-323; doi:10.15421/011641

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. K. Velygodska, O. V. Fedotov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 290-294; doi:10.15421/011637

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. G. Gudym
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 489-494; doi:10.15421/011666

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. O. Markova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 283-289; doi:10.15421/011636

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. Y. Varigin
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 276-282; doi:10.15421/011635

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 253-257; doi:10.15421/011631

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. I. Romaniuk, L. Z. Shevchyk, I. V. Oshchapovskyy, T. V. Zhak
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 264-269; doi:10.15421/011633

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. M. Nazarenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 258-263; doi:10.15421/011632

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. G. Berchenko, D. O. Bevzyuk, N. O. Levicheva, S. P. Koladko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 270-275; doi:10.15421/011634

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. G. Kuriata, V. V. Rohach, T. V. Khranovska
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 230-233; doi:10.15421/011628

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Biriuk, O. Usova, O. Meleshko, D. Shabanov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 193-202; doi:10.15421/011624

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
О. А. Shydlovska, Е. N. Andriychuk, T. A. Kompanets
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 234-239; doi:10.15421/011629

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. Z. Moskalets, V. K. Rybalchenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 211-221; doi:10.15421/011626

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. O. Aksentyeva, V. V. Shulik
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 222-229; doi:10.15421/011627

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Alexeyeva, Y. V. Lykholat, N. O. Khromykh, I. M. Kovalenko, E. S. Boroday
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 188-192; doi:10.15421/011623

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. Bobryk, M. Kryvtsova, V. Nikolajchuk, I. Voloshchuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 151-156; doi:10.15421/011618

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Y. Y. Dubinina, A. I. Koshelev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 203-210; doi:10.15421/011625

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Prokopchuk, V. Hrubinko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 173-181; doi:10.15421/011621

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
G. A. Al-Maali, N. A. Bisko, A. M. Ostapchuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 119-123; doi:10.15421/011614

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. M. Moroz, S. O. Hnatush, C. I. Bohoslavets, G. V. Yavorska, N. V. Truchym
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 87-95; doi:10.15421/011610

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. M. Kunah, O. S. Papka
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 78-86; doi:10.15421/011609

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. Y. Markina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 164-172; doi:10.15421/011620

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. B. Chaplygina, T. V. Shupova, A. S. Nadtochiy
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 124-133; doi:10.15421/011615

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. O. Boyko, N. M. Zazharska, V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 3-7; doi:10.15421/011601

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. I. Duka, V. I. Chоrna
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 143-150; doi:10.15421/011617

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. V. Matsyura, A. A. Zimaroyeva
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 40-49; doi:10.15421/011605

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 240-248; doi:10.15421/011630

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. І. Nikolaichuk, M. М. Vakerich, M. V. Bilkey, O. P. Chechuy, I. Voloshchuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 157-163; doi:10.15421/011619

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
А. A. Khalaim, M. M. Djurtubaev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 134-142; doi:10.15421/011616

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
О. E. Ivanchenko, V. P. Bessonova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 109-118; doi:10.15421/011613

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
B. V. Gutyj, S. D. Mursjka, D. F. Hufrij, I. I. Hariv, N. D. Levkivska, N. V. Nazaruk, M. B. Haydyuk, O. B. Priyma, O. Y. Bilyk, Z. A. Guta
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 96-102; doi:10.15421/011611

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. О. Dranga, P. I. Gorlov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 50-60; doi:10.15421/011606

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. Y. Vishchur, I. I. Saranchuk, B. V. Gutіy
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 182-187; doi:10.15421/011622

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. Y. Milevskaya
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 15-25; doi:10.15421/011603

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. N. Nazarenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 8-14; doi:10.15421/011602

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. A. Klimenko, Y. V. Pylypenko, O. O. Biedunkova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 61-71; doi:10.15421/011607

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. V. Zhukov, G. А. Zadorozhnaya
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 324-331; doi:10.15421/011642

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. I. Bodnar, H. B. Viniarska, O. V. Vasilenko, V. V. Grubinko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 103-108; doi:10.15421/011612

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. V. Zhukov, O. N. Kunah, V. A. Novikova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 26-39; doi:10.15421/011604

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. B. Segin, S. О. Hnatush, M. B. Gorishniy
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 24, pp 72-77; doi:10.15421/011608

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. Bobryk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 183-189; doi:10.15421/011526

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Z. V. Gritzay, L. V. Shupranova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 230-235; doi:10.15421/011534

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. A. Khromykh, I. A. Ivan’ko, I. M. Kovalenko, Y. V. Lykholat, A. A. Alexeyeva
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 177-182; doi:10.15421/011525

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
G. E. Kyrychuk, L. V. Muzyka
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 154-160; doi:10.15421/011522

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 225-229; doi:10.15421/011533

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. M. Tsvetkova, S. O. Gunko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 190-196; doi:10.15421/011527

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Rogach
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 221-224; doi:10.15421/011532

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. V. Zhukov, N. L. Gubanova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 161-171; doi:10.15421/011523

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. Y. Reshetnyak
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 149-153; doi:10.15421/011521

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. I. Tupikov, O. I. Zinenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 172-176; doi:10.15421/011524

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
G. O. Kotovska, D. S. Khrystenko, R. O. Novitskiy
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 129-133; doi:10.15421/011519

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. O. Volodarez
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 124-128; doi:10.15421/011518

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. І. Nikolaichuk, M. М. Vakerich, J. М. Shpontak, М. К. Karpu’k
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 116-123; doi:10.15421/011517

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
K. V. Shtymak
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 112-115; doi:10.15421/011516

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. M. Dehtiarov, V. G. Skliar
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 105-111; doi:10.15421/011515

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. O. Khromykh, L. V. Shupranova, Y. V. Lykholat, V. S. Bil’chuk, V. S. Fedenko, L. V. Boguslavs’ka, O. I. Borysova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 100-104; doi:10.15421/011514

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 134-148; doi:10.15421/011520

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. I. Tupikov, O. I. Zinenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 91-99; doi:10.15421/011513

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. E. Riazanova, T. I. Makoveychuk, V. V. Schwartau
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 87-90; doi:10.15421/011512

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. M. Vasilyuk, O. Y. Pakhomov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 216-220; doi:10.15421/011531

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. M. Tsvetkova, I. I. Saranenko, A. O. Dubina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 197-202; doi:10.15421/011528

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. Y. Varigin
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 210-215; doi:10.15421/011530

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. Y. Milevskaya
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23, pp 203-209; doi:10.15421/011529

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. N. Kabuzenko, A. V. Omelchenko, L. N. Mikhalskaya, V. V. Schwartau
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 23; doi:10.15421/011508

D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011420

L. P. Kharchenko, I. A. Lykova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011418

N. A. Khromykh, V. S. Bilchuk, G. S. Rossykhina-Galycha, O. M. Vinnychenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011410

T. Y. Lykholat, О. А. Lykholat, V. S. Nedzvetsky, V. V. Laktionov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011404

V. V. Schwartau, P. A. Virych, T. I. Makoveychuk, A. Y. Artemenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011403

I. О. Shmarakov, V. L. Borschovetska, М. М. Мarchenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 22; doi:10.15421/011401

S. A. Sytnik, V. M. Lovinska, V M. Velichko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21; doi:10.15421/011313

G. A. Ushakova, Y. P. Kovalchuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21; doi:10.15421/011319

K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova, O. A. Molitva, V. S. Kalugina, M. G. Panasenko, S. S. Pechorna
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21; doi:10.15421/011310

D. V. Chernetchenko, M. P. Motsnyj, N. P. Botsva, О. V. Elina, M. M. Milykh
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21; doi:10.15421/011312

A. Andriichuk, I. Tkachova, H. Tkachenko, N. Kurhaliuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 20-27; doi:10.15421/011304

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. I. Faly, M. V. Shulman
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 33-37; doi:10.15421/011306

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Y. Pakhomov, O. М. Kunah, O. V. Zhukov, Y. A. Balyuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 51-57; doi:10.15421/011309

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. Y. Reshetniak, V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 38-42; doi:10.15421/011307

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. S. Nazimov, V. V. Brygadyrenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 43-50; doi:10.15421/011308

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. N. Kabuzenko, A. V. Omelchenko, L. M. Mykhalska, V. V. Schwartau
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 21, pp 28-32; doi:10.15421/011305

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
S. A. Sidorovsky
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011231

T. V. Chigrin, L. L. Yushkina, О. А. Zadorozhna
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011236

Y. M. Sytnik, P. G. Shevchenko, R. A. Novitsky, A. V. Podobaylo, S. M. Salyi
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011232

H. M. Denchilja-Sakal, V. I. Nikolaychuk, A. V. Kolesnik, M. M. Vakerich
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011223

N. N. Tsvetkova, A. A. Dubina, E. O. Tagunova
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011234

N. J. Bobryk, M. V. Kryvtsova, V. I. Nikolajchuk
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011221

A. V. Krysenko, T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov, N. V. Prischepa
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011208

E. S. Vorobey, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011202

V. M. Karbovska, I. Y. Kostikov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011205

V. V. Brygadyrenko, L. I. Faly, K. G. Yakimets
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/0112001

D. V. Schur, Z. Z. Маtysina, S. Y. Zaginaichenko, N. P. Botsva, О. V. Elina
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011220

N. N. Nazarenko, O. O. Didur
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011210

I. A. Stolbunov
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011215

Y. M. Dzhurtubaev, M. M. Dzhurtubaev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 20; doi:10.15421/011204

V. G. Tereshchenko, V. P. Ivanchev, C. S. Sarychev, E. J. Ivancheva, O. V. Sarycheva, L. I. Tereshchenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 19; doi:10.15421/011136

V. М. Kochet, О. О. Khristov, J. А. Marchenkova, D. L. Bоndarev
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 19; doi:10.15421/011129

O. G. Filimonikhina, U. V. Lykholat
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 19; doi:10.15421/011137

A. L. Baybuz, O. V. Kukushkin, O. I. Zinenko
Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, Volume 19; doi:10.15421/011119

Page of 3
Articles per Page
by

New Search