ChemInform

Journal Information
ISSN / EISSN : 0931-7597 / 1522-2667
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Total articles ≅ 497,194
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Guoting Zhang, Lingling Zhang, Hong Yi, Yi Luo, Xiaotian Qi, Chen-Ho Tung, Li-Zhu Wu, Aiwen Lei
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652162

Xu Li, Kai Sun, Yuqin Jiang, Senshen Chen, Lingbo Qu, Zhibo Qu, Jinwei Yuan, Hanyu Shi
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652271

Lina Ma, Wenjuan Li, Hui Xi, Xiaohui Bai, Enlu Ma, Xiaoyu Yan, Zhiping Li
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652055

F. X. Zhang, C. L. Tracy, J. Shamblin, R. I. Palomares, M. Lang, S. Park, C. Park, S. Tkachev, R. C. Ewing
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652001

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Suman Kr Ghosh, Rajagopal Nagarajan
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652405

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shufang Zhao, Zhijie Liang, Lanying Song, Pengtao Ma, Dongdi Zhang, Jingping Wang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652028

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kai Guo, Huiqin Fang, Fu Gui, Yuezhou Wang, Qinyan Xu, Xianming Deng
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652387

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongyuan Zhao, Wei Han
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652138

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jia Yang, Jing Xiao, Tieqiao Chen, Li-Biao Han
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652375

Jin‐Shun Lin, Xiao-Yang Dong, Tao-Tao Li, Na-Chuan Jiang, Bin Tan, Xin-Yuan Liu
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652219

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top