ChemInform

Journal Information
ISSN / EISSN : 0931-7597 / 1522-2667
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Total articles ≅ 497,194
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Xiu Wang, Zhenhua Wang, Ya Wu, Yanlong Luo, Guofang Zhang, Yajun Jian, Huaming Sun, Weiqiang Zhang, Ziwei Gao
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652178

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
E. Sankari Devi, Anitha Alanthadka, A. Tamilselvi, Subbiah Nagarajan, Vellaisamy Sridharan, C. Uma Maheswari
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652092

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Angelo Giussani, Javier Segarra-Marti, Daniel Roca-Sanjuan, Manuela Merchan
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652452

Suman Kr Ghosh, Rajagopal Nagarajan
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652405

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shufang Zhao, Zhijie Liang, Lanying Song, Hechen Wu , Dongdi Zhang , Jingping Wang
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652028

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Kai Guo, Huiqin Fang, Fu Gui, Yuezhou Wang, Qinyan Xu, Xianming Deng
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652387

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongyuan Zhao, Wei Han
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652138

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jia Yang, Jing Xiao, Tieqiao Chen, Li-Biao Han
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652375

Jin‐Shun Lin, Xiao-Yang Dong, Tao-Tao Li, Na-Chuan Jiang, Bin Tan, Xin-Yuan Liu
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652219

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. O. Mahmoodi, B. Sharifzadeh, M. Mamaghani, K. Tabatabaeian, S. Shoja
Published: 6 December 2016
by Wiley
ChemInform, Volume 47; doi:10.1002/chin.201652346

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top