International Journal of Biological Macromolecules

Journal Information
ISSN / EISSN : 0141-8130 / 1879-0003
Published by: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 21,319
Current Coverage
SCOPUS
MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
SCIE
INSPEC
Archived in
EBSCO
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Hexin Gong, Weinan Li, Jialin Sun, Li Jia, Qingxia Guan, Yuyan Guo, Yanhong Wang
International Journal of Biological Macromolecules; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.087

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Seyed Ali Fatahian, Alireza Motavalizadehkakhky, Malihesadat Hosseiny, Seyed Mohammad Mahdi Nouri, Rahele Zhiani, Mojtaba Sohrabpour, Mehdi Khanmohammadi
International Journal of Biological Macromolecules; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.05.080

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mengting Zhang, Mengxia Yan, Jiaqian Yang, Fenfen Li, Yiran Wang, KaiYuan Feng, Sanying Wang, Nengming Lin, Yiqi Wang, Bo Yang
International Journal of Biological Macromolecules, Volume 206, pp 1026-1038; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.03.072

Alex Proleón, Daniel Torrejón, Felix A. Urra, Fanny Lazo, Camila López-Torres, Sebastián Fuentes-Retamal, Edwin Quispe, Lorgio Bautista, Andrés Agurto, Ronnie G. Gavilan, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, Volume 206, pp 990-1002; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.03.111

Mohamed S. Abdelwahab, Nancy M. El Halfawy, Moustafa Y. El-Naggar
International Journal of Biological Macromolecules, Volume 206, pp 730-739; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.03.053

Zi Liang, Renyu Xue, Xing Zhang, Manman Cao, Sufei Sun, Yunshan Zhang, Min Zhu, Ziyao Zhang, Kun Dai, Jun Pan, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, Volume 208, pp 1009-1018; https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.03.213

Back to Top Top