Journal of Contemporary Medicine

Journal Information
ISSN / EISSN : 21464189 / 21466009
Former Publisher: ScopeMed Publishing (10.5455)
Total articles ≅ 514
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Rukiye Ay, Oğuzhan Kilinçel
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-7; doi:10.16899/jcm.723441

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ekrem Kadioğlu, Önder Feyza
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-5; doi:10.16899/jcm.739876

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Huriye Akça Oymak, Fatma Taş Arslan
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-7; doi:10.16899/jcm.739169

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ilknur Bostanci, Rukiye Ünsal Saç, Dilek Kahvecioğlu, Serhat Emeksiz, Medine Taşar
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-5; doi:10.16899/jcm.662133

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ilknur Yeşilçinar, Derya Yanik, Eda Şahin, Remziye Tarhan
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-7; doi:10.16899/jcm.706285

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ülkühan Öztoprak, Vesile Meltem Energin
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 1-6; doi:10.16899/jcm.679961

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Abdussamed Vural, Ismail Altintop
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 281-283; doi:10.16899/jcm.725438

Abstract:
Laparoskopik kolesistektomi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar nadirdir. Enfeksiyon, kanama ve safra yolları hasarı bu komplikasyonlar arasında sayılabilir. Biloma, safra yollarının travmatik veya spontan hasarı sonrası intrahepatik veya ekstrahepatik yerleşim gösterebilen içi safra dolu iyi sınırlı, kapsüllü ya da kapsülsüz kistik bir lezyonudur. Laboratuvar bulguları spesifik olmayan bu hastalığın teşhisi tipik öykü (sağ üst kadran ağrısı, ateş, geçirilmiş cerrahi veya abdominal travma öyküsü ) ve doğrulayıcı radyolojik görüntü ile konur. Biz bu olgu sunumu ile akut karın etiyolojisinde laparoskopik kolesistektomi işlemi sonrasında gelişebilecek cerrahi bir bilomanın da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.
Göknur Kalkan
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 290-294; doi:10.16899/jcm.578634

Abstract:
Atopik veya anafilaktik tip olarak da adlandırılan Tip I allerjik reaksiyonları; Ig E aracılı acil hipersensitivite reaksiyonlarıdır. Alerjen olarak adlandırılan belirli bir antijene yutma, solunum, enjeksiyon veya doğrudan temas ile tekrar maruz kalınmasıyla tetiklenen reaksiyonlardır. IgE antikorları, histamin granülleri içeren mast hücrelerine ve bazofillere bağlanır. Aynı alerjene daha sonra maruz kalmak, bağlı IgE'nin degranülasyona yol açmasına ve histamin, lökotrien, prostaglandinler gibi mediatörlerin salgılanmasına neden olur. Reaksiyon lokal veya sistemik şekilde görülebilir. Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonları sonucu oluşan klinik tablolar; ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi,atopik egzema, anafilaksi, besin ve ilaç allerjileri, allerjik astım, allerjik rinit ve allerjik konjonktivit şeklinde gruplandırılır. Bu derlemenin amacı günlük dermatoloji pratiğinde sık ve nadir karşılaşığımız tüm tip 1 allerjik reaksiyonların klinik görünümlerini gözden geçirmek ve bu hastalıkların oluş mekanizmasıyla klinikleri arası bağlantı kurmak hedeflenmiştir.
Mehmet Hamdi Orum
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 295-296; doi:10.16899/jcm.610786

Abstract:
Hastalardan net bilgi alamadığımız durumlarda hematolojik parametreleri kullanmak kolay ve ucuz bir yöntemdir. Bazofiller parazitlere karşı immünopatolojik tepkilerde rol oynar ve bu açıdan paraziter enfeksiyonlar ile gelişimsel bozukluklar arasında bir ilişki olabilir. Bu çalışmada bazofil ve ilişkili parametrelerin olası kullanım alanlarını tartıştık.
Aysel Sünnetçioğlu, Maşuk Çelikel, Remzi Erten, Ufuk Cobanoglu
Journal of Contemporary Medicine, Volume 10, pp 287-289; doi:10.16899/jcm.590811

Abstract:
Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) is a rare benign condition , characterized by the presence of multiple cartilaginous and/or osseous submucosal nodules protruding into of the tracheobronchial lumen. In general, tracheobronchopathia osteochondroplastic (TO) is diagnosed incidentally during bronchoscopy or autopsy and is not associated with a specific disease. it can be asymptomatic or present with non-specific respiratory symptoms. We present a case of a 62 year-old female with the dry cough who was diagnosed with TPO by flexible bronchoscopy.
Back to Top Top