Black Sea Journal of Health Science

Journal Information
EISSN : 2619-9041
Published by: Ordu University (10.19127)
Total articles ≅ 156
Filter:

Latest articles in this journal

Elif Emiroğlu, Şule Aktaç
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1098930

Abstract:
One of the determinants of food intake, impulsivity may contribute to the development and maintenance of obesity by triggering uncontrolled and excessive eating. It is estimated that increased impulsivity makes it harder to resist foods high in sugar, salt and fat. Evidence has been increasing in recent years regarding the roles of different components of impulsivity in obesity and some eating behaviors (especially uncontrolled, emotional and restrictive eating). Unfortunately animal and human experiments examining the effects of dietary interventions on impulsivity and cross-sectional studies examining the food choices and consumption habits of individuals with high impulsivity are limited. Considering the role of impulsivity in eating disorders is important to elucidate the development and onset of eating disorders, as impulsivity may be associated with some impaired eating behaviors and behaviors such as substance use and non-suicidal self-harm. Current research shows that the use of impulsivity-focused approaches (computer-assisted cognitive training, psychotherapy etc.) to modify impulsivity in people with binge eating episodes is promising. In addition, mindful and intuitive eating trainings that focuses on problematic eating behaviors and difficulties in controlling food intake, can use in the treatment of eating disorders and obesity for reducing the level of impulsivity. In these treatments, complementary therapy to reduce impulsivity in addition to the classical diet approach should be considered. This article examines the role of impulsivity in obesity and eating behaviors, the results of current intervention studies on this subject, and treatment approaches targeting impulsivity.
Tuğba GÜNGÖR, Ayşegül Oksay ŞAHİN
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1108779

Abstract:
The aim of the study is to examine the relationship between organizational image and organizational commitment levels perceived by nurses and midwives who work in a public hospital. This descriptive study conducted sample of 225 nurses and midwives with "Information Form", "Organizational Commitment Questionnaire" and "Perceived Corporate Image Scale" was performed using. Number, percentage, mean, internal consistency coefficients, t test, ANOVA, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney-U and Spearman Correlation tests were used to evaluate the data. The results were evaluated at 0.05 significance level. The mean of the organizational commitment of the study group was 3,77 ± 0,97, the mean of the affective commitment was 3,97 ± 1,34, and the mean of the continuance commitment was moderate with 3,86 ± 1,13, and the normative commitment score was 3.41 ± 1,34 with low level, the mean score of the perceived corporate image was found to be 3.32 ± 0.78 with high level. There was a moderate positive correlation between perceived corporate image and general organizational commitment (r = 0.435), affective commitment (r = 0.423) and normative commitment (r = 0.418) (p = 0.001). In order to sustain the continuity of health institutions in the current competitive environment and to turn the organization into an advantage, it is suggested that employees should focus on increasing their organizational commitment and to increase the employees' perception of corporate image in a positive way.
Mustafa Serhat Şahinoğlu, Sevil Alkan
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1164897

Abstract:
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları sınıfına giren, pürülan enfeksiyon miyoziti eskiden sadede tropikal bölgelerden bildirilmiş olduğundan, tropikal miyozit olarak tanımlanan bir hastalıktı. Ayrıca önceleri olguların genç erkeklerde gelişen bir hastalık olduğu düşünülmekteydi. Ancak hastalık farkındalığının artması ile farklı teoriler ortaya çıkmış ve dünya genelinde ve tüm yaş gruplarından (çocuklar ve yaşlılar dahil) olgular bildirilmiştir. Bu hastalık çizgili kasların inflamasyonudur. Primer veya sekonder olarak gelişebilir. En sık etkeni cilt flora üyesi olan Staphylococcus aureus olup, immunsupresif olgularda veya sekonder olgularda çok farklı etkenlerin bu hastalığa sebep olduğu bildirilmiştir. Bu derleme çalışmasında, pürülan enfeksiyöz miyozite neden olan çeşitli patojenler, tanı ve tedavi yöntemleri tartışılmaktadır.
Zeynep Küçükakçali, Fatma Hilal Yağin, Ipek Balikçi Çiçek
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1144271

Abstract:
Aim: In this study, it was aimed to compare the performances of the above mentioned ANN, MLP and deep learning methods to determine PCOS risk factors and predict PCOS diagnosis. Materials and Methods: In this study, the data set “Polycystic ovary syndrome” was used to determine PCOS risk factors and to compare the performances of ANN, MLP and deep learning methods for PCOS diagnosis prediction. The performance of the models was evaluated with accuracy, sensitivity, specificity, positive/negative predictive values. Factors associated with PCOS were estimated from the deep learning model that has the best performance. Results: Accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value obtained from the MLP method were 87.25%, 79.66%, 90.93%, 81.03%, and 90.19%. Accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value obtained from the Neural Network method were 87.80%, 79.10%, 92.03%, 82.84%, and 90.05%. Accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value obtained from the Deep Learning method were 89.09%, 81.92%, 92.58%, 84.30%, and 91.33%. Conclusion: According to the findings obtained from this study, the best classification result according to the performance metrics obtained from the artificial neural networks, MLP and deep learning methods used for the PCOS data set used in the study belongs to the deep learning method. As a result, PCOS was successfully classified in the light of the findings obtained from the study, and clinical findings were tried to be revealed by giving the risk factors associated with PCOS.
Mehmet Kurt
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1156517

Abstract:
Tıp alanındaki gelişmelerle beraber, eklem protezi uygulamaları artmıştır. Aynı zamanda protez eklem enfeksiyonu gibi komplikasyonların sıklığı da artmıştır. Bu hastalık konusunda yayınlanmış bilimsel literatürün incelenmesi çalışmanın amacı idi. Çalışmada bibliyometrik yöntem kullanılarak, Scopus veri tabanı araştırıldı. Arama çubuğu kısmında, başlık bölümünde İngilizce dilinde " Prosthetic" ve "joint" ve "infection " veya " Periprosthetic" ve "infection" kelimeleri kullanılarak, ilgili veri tabanındaki yayınlara ulaşıldı. Sonrasında sadece tıp konu alanında yayınlanmış yayınlar ile analiz yapılması planlandığından seçim daraltıldı. Yayınlar, yazarları, yayın yıllları, konuları, atıf sayıları, yayınlandıkları dergiler, yapıldıkları kurumlar ve çalışmaların finansal destek sağlayıcıları açısından değerlendirildi. Protez eklem enfeksiyonu konusunda 3007 yayın saptandı. İlk yayın 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) John R Charnley tarafından yayınlanmıştı. Yayın sayısının özellikle son on yılda artış eğiliminde olduğu görüldü. 2011-2021 tarihleri arasında tüm yayınların %85,36’sı yayınlanmıştı. En üretken ülke ABD (n=1098, 36,5%) idi. ABD’den Javad Parvizi 202 yayın ile çalışmamız konusundaki en üretken yazardı. ABD’den Rothman Institute 246 yayının yayınlandığı en üretken kurumdu. Journal of Arthroplasty (n=340) ve Clinical Orthopaedics and Related Research (n=168), dergileri protez eklem enfeksiyonu konusunda en fazla makale yayınlamış olan dergilerdi. Sonuç olarak, protez eklem enfeksiyonu global önemi artan bir konudur. Gelişmekte olan ülkelerin de bu alandaki yayınlarını arttırmaları gerekmektedir. Bu alanın finansal olarak da gelişmekte olan ülkelerde desteklenmesi gerekmektedir.
Serpil Şahin
Published: 25 September 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1151325

Abstract:
In the management of saphenous vein reflux, endovenous laser ablation (EVLA) has emerged as a very popular minimally invasive substitute in recent years. The development of this field benefits from a thorough understanding of its state of development and bibliometric analysis may help this. However, no bibliometric analysis has adequately summed up this field. We sought to analyze decades' worth of EVLA literature. The purpose of this study was to retrieve information from journals listed in the Web of Science (WOS) search engine with the dataset "TI=(EVLA) or TI=(Endovenous Laser Ablation)". We searched the Web of Science core collection. There were 471 publications (70.701% articles). They were cited 8062 times totally and 17.12 times per article. The mean Hirsch (H) index of the published documents was 49. Over the past 20 years, there has been a gradual rise in the number of publications and citations in EVLA research, showing that the field has gained attention. The United State of America (USA) (n=99), England (n=48), Netherlands (n=48), Turkey (n=46), and Germany (n=40) were the top 5 publishing countries on EVLA research. It was found that the number of published documents was limited. And the contribution was only from 46 countries. The number of publications and the number of broadcasting countries should be increased.
Gözde Kurtuluş, Serdar Tokmak, Samet Dinç, Adem Kurtuluş
Published: 28 August 2022
Black Sea Journal of Health Science pp 65-66; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1104804

Abstract:
Clear cell hydroadenocarcinoma is a very rare sweat gland tumor. It has an aggressive course and has a high recurrence rate. Wide excision is the first option in the treatment of this tumor with a high rate of metastasis. Subsequent radiotherapy and chemotherapy are still controversial. In this case, we presented a patient who was operated on and presented with a lipoma-like appearance on the scalp. The pathology result of the patient was Clear cell hidradenocarcinoma. We emphasized that in operations performed with the preliminary diagnosis of lipoma on the scalp, this diagnosis should be included among the preliminary diagnoses and resection should be performed as widely as possible.
Güray Ceylan, Can Özlü
Published: 25 August 2022
Black Sea Journal of Health Science pp 51-52; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1092999

Abstract:
Thalassemia minor carriage is one of the most common causes of anemia in Mediterranean countries. This study aimed to investigate the publications in scientific journals on thalassemia minorwhich is an important health problem, especially in Mediterian countries. The goal of this study was to retrieve data from journals that were indexed in the Web of Science (WoS; Thomson Reuters, New York, NY, USA) database. The WOS Core Collection was used to retrieve comprehensive bibliometric data. Keywords related to "beta-thalassemia carrier," or "beta-thalassemia trait," thalassemia minor" or "heterozygous beta-thalassemia" were used in a search query in the WOS search engine. The time frame was specified since 10 March 2022. The analysis included information on the increase of publications, the most active countries and institutions, the most cited journals, and the mapping of publications and keywords. A total of 8618 publications were retrieved. The first article was published in 1970, and the period between 1970 and 2021 was searched. The maximum number of publications were published in the year 2021. The number of publications had increased since 2009. The most of the publications were articles (61.696 %). The publications were from more than 100 diciplines and most of them from Hematology (49.176%). The publications were from 274 different countries. The most of the publications were from the USA, Italy and Greece. The USA is the top of the list in the number of publications. But with active funding and support from the governments in especilaly the Mediterian countries, which have higher prevelence for thalasemia minor, the productivity of scientific research should be increased.
Sena Gayretli, Duygu Sönmez Düzkaya
Published: 12 August 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1148061

Abstract:
Amaç: Bu araştırma, pandemi sürecinde ebeveynlerin koronavirüs anksiyete düzeyinin ebeveyn çocuk ilişkisine etkisinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini Şubat 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında 6-12 yaş grubu çocuğu olan 450 ebeveyn oluşturmuştur. Veriler hazırlanan tanıtıcı bilgi formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) ve Ebeveyn Çocuk İlişkisi Ölçeği (EÇİÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %73,6’sının anne olduğu, %62,4’ünün 35-44 yaş aralığında olduğu ve yarıya yakınının (%45,8) üniversite mezunu olduğu saptandı. Annelerin Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puan ortalamaları babalara oranla daha yüksek bulunmuştur (p
Serkan Zincir
Published: 5 August 2022
Black Sea Journal of Health Science; https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1110688

Abstract:
Schizophrenia is a complex neurodevelopmental disorder. Cognitive defisit is central feature of the neurodevelopmental disorders. Cognitive impairment is related to social, functional and clinical symptoms. The aim of this study was to investigate the clinical usability of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) as a screening instrument for cognitive impairment in schizophrenic patients alone, and in correlation with the Mini-Mental State Examination (MMSE). This clinical study included 31 patients diagnosed with schizophrenia. Patients were selected from Psychiatry Clinic. For the assessment of cognitive impairment we used Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA) and Mini-Mental State Examination (MMSE). From the total number of patients (n=31), 6/31 (19.4 %) were males and 25/31 (80.6 %) were females; mean duration of the disorder was 23.5 year (S.D=6.69). Seventeen patients (54.8%) of those who on MMSE scale had a score greater or equal to 24 (normal range) and the MoCA scale had a normal score (>21), while 11 (35.5%) patients reported moderate to severe cognitive impairment. Analysis of the correlation coefficient between the total score of MoCA and MMSE scale indicates a statistically significant positive correlation with Spearman rho=0.81 and p
Back to Top Top