Старожитності Лукомор'я

Journal Information
EISSN : 2708-4116
Current Publisher: Scientific Research Center Lukomorie (10.33782)
Total articles ≅ 32
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Юрій Шаповал
Старожитності Лукомор'я pp 115-117; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.41

Abstract:
Рецензія на видання: Яблонський В.М. Державний центр УНР в екзилі: ідеї, боротьба, традиція (1921-1992 роки). Київ: КНТ, 2020. 648 с.
Юрій Приходько
Старожитності Лукомор'я pp 15-21; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.32

Abstract:
Стаття розкриває становлення та розквіт панщино-фільваркового господарства у Речі Посполитій, яка є не тільки місцевою, але й загальноєвропейською. Особливе місце у роботі приділене соціальним і статистичним оцінкам, на підставі яких можна зробити висновок про те, що селянство в Україні, як частині Польщі–Речі Посполитої у XVI-XVII ст. хоча і поділялося на кметів, загородників, халупників тощо, але було повністю закріпачене та було втягнуте у фільварково-панщинну систему та змушено було відробляти панщину, яка з часом тільки збільшувалася.
Ірина Тихоненко, Владислав Євтушенко
Старожитності Лукомор'я pp 79-90; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.38

Abstract:
У статті розглянуто історичний розвиток ситуації у Південно-Китайському морі у ХХ – початку ХХІ ст. Питання Південно-Китайського моря висвітлено крізь призму взаємодії Китай – держави АСЕАН – США. Виявлено два рівня взаємодії: 1) територіальні суперечки між Китаєм і державами Південно-Східної Азії, насамперед, у форматі протистояння Китай-В’єтнам і Китай-Філіппіни; 2) активне залучення з 2009 р. до субрегіону США та формування нової осі протидії КНР-США. Розглянуто хронологію загострень ситуації у Південно-Китайському морі, низку інцидентів і риторику між державами під впливом такої конфліктогенності. Автори дійшли висновку про циклічність ситуації у Південно-Китайському морі, яка проявляється у перманентному її загостренні через тиск Китаю та його непорушну позицію щодо одноосібного володіння цим простором, незважаючи на рішення Міжнародного суду відповідно до норм міжнародного права (новий цикл загострення у 2020 р.), а також переведення цього простору у сферу протистояння Китаю з США, в якому держави АСЕАН мають проводити більш гнучку політику – відстоювати свої інтереси, але не загострювати відносини з Китаєм, який є вагомим торговельним партнером й у 2020 р. все більше використовує політику тиску і «м’якої сили», зважаючи на світову пандемію.
Іван Стасюк
Старожитності Лукомор'я pp 56-64; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.36

Abstract:
Зроблена спроба дослідження життєвого шляху греко-католицького священника Омеляна Ковча через призму смертельно небезпечних ситуацій – головний акцент у статті робиться на їх описі й аналізі. Висвітлюється періодичність виникнення важких особистих випробувань, також порівнюється ступінь їх небезпеки за тієї чи іншої влади. Значна увага у дослідженні приділяється з’ясуванню лінії поведінки Омеляна Ковча під час виникнення критично небезпечних моментів, та виявленню обставин і факторів, завдяки яким йому вдавалося подолати небезпечні життєві виклики.
Юрій Ладний
Старожитності Лукомор'я pp 45-55; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.35

Abstract:
Публікація присвячена методологічним проблемам та історичним дискурсам дослідження етнонаціональної політики в Україні періоду Української національної революції 1917-1921 рр. Автором наголошується на актуальності та значущості проблеми, яка у сучасній українській історіографії не одержала комплексного компаративного аналізу. В статті наголошується на методах дослідження означеної проблеми, які носять міждисциплінарний характер і ґрунтуються на важливих пізнавальних принципах: науковості, історизму та об’єктивності. Застосування різноманітних загальних і спеціальних методів дозволило автору визначити траєкторію наукового пошуку для реальної реконструкції історичних подій.
Юрій Бідун
Старожитності Лукомор'я pp 32-44; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.34

Abstract:
Досліджено важливу складову історії Київської духовної семінарії – функціонування її головної бібліотеки. З’ясовано, що попри науковий характер література книгосховища була вагомою частиною навчальної інфраструктури. Охарактеризовано особливості впорядкування літературних фондів в останній чверті ХІХ ст. Детально проаналізовано те, як змінювався склад і наповнення фундаментальної бібліотеки протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виявлено, що якщо у 1880-х рр. в даному книгосховищі знаходилося 6 тис. книг у 12 тис. томах, то напередодні Першої світової війни тут вже було майже 12 тис. книг у 20 тис. томах. Звернено увагу на серйозну цензуру й обмеження книжкового обігу відомствами Св. Синоду. Показано особливості закупівлі та придбання літератури до бібліотеки.
Ольга Івченко
Старожитності Лукомор'я pp 22-31; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.33

Abstract:
У статті визначається поняття «конституційний роялізм», зазначаються ідейні витоки цієї теорії, розглядаються погляди прибічників даного політичного напрямку на спроби повстання проти влади монарха, розкривається місце короля у системі управління державою. Характеризуються погляди таких конституційних роялістів, як Джон Спелмен і Джон Бремхол, на права й обов’язки короля та Парламенту. Крім того, зазначається, що відповідно до вчення вказаних мислителів, джерелом королівської влади є Бог, а населення не має права піднімати озброєне повстання проти свого правителя, оскільки він є помазаником божим навіть якщо він перетворюється на тирана.
Владислав Савельєв
Старожитності Лукомор'я pp 5-14; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.31

Abstract:
Автором визначено, що на сьогоднішній день Закони Хаммурапі залишаються юридичною моделлю, хоч це була не перша правова система, і цар, насправді, включав закони, створені попередніми царями. Однак, Закони Хаммурапі – це перші відомі в історії людства закони, які у систематичній і послідовній формі відображають соціально-економічні відносини та інститути далекої епохи. Більшість вчених розглядають правління Хаммурапі як ранню форму конституційного правління, так і ранню форму презумпції невинуватості та здатність представляти докази у своїй справі. На основі проведеного дослідження, визначено, що Хаммурапі бажав, щоб суспільство сприймало його як справедливого правителя, який захищав своїх громадян. Хоча цар міг бути одним із перших великих політичних саморекламаторів в історії, він був справді доброзичливим правителем, який хотів, щоб його піддані раділи кращому життю.
Володимир Романцов
Старожитності Лукомор'я pp 118-120; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.42

Abstract:
Рецензія на видання: Лаврут О.О. Радянська школа у другій половині ХХ ст.: вимір України. Слов’янськ: Друкарський двір, 2020. 532 c.
Артем Филипенко
Старожитності Лукомор'я pp 102-114; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.40

Abstract:
Стаття присвячена аналізу практики «малих кроків» у придністровському врегулюванні періоду 2010-2019 рр., які здійснювалися Республікою Молдова по відношенню до Придністров’я за сприяння Європейського Союзу й інших акторів. Доводиться, що «малі кроки» поки що не призвели до реінтеграції Придністров’я до Молдови. Однією з ключових причин цього є те, що Придністров’я визнане стороною переговорів, у той час як Російська Федерація, яка сприяла становленню цієї квазі-держави і надає їй всебічну підтримку, знаходиться у статусі посередника.
Back to Top Top