Science China Physics, Mechanics and Astronomy

Journal Information
ISSN / EISSN : 16747348 / 18691927
Current Publisher: Springer Science and Business Media LLC (10.1007)
Former Publisher: Science China Press., Co. Ltd. (10.1360)
Total articles ≅ 3,409
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
LOCKSS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yue Zhang, Gang Yu, Xiuli He, Shaoxia Li, Weijian Ning
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9418-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jianfa Zhao, Lipeng Cao, Wenmin Li, Jun Zhang, Guangyang Dai, Shuang Yu, Qingqing Liu, Xiancheng Wang, Guoqiang Zhao, Yating Jia, et al.
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9436-6

Gui-Lu Long
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9419-5

Raffaele Pastore, Marco Caggioni, Domenico Larobina, Luigi Santamaria Amato, Francesco Greco
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9401-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hai-Li Li, Lu Feng, Jing-Fei Zhang, Xin Zhang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9439-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Song Yan, Mo-Fan Zhang, Wen-Chuan Guo, Wen-Zhao Wang, Jian Gong, Tian-Jiao Liang, Ben-Qiong Liu, Mei Peng, Shu-Ming Peng, Guanai Sun, et al.
Science China Physics, Mechanics and Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9410-3

Yue Wang, Chen-Hao Wu, Rui-Hong Yue
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9382-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Antonio Iorio, Gaia Camisasca, Paola Gallo
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9426-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chuang Liu, Yongkuan Shen, Jianing Zhang, Detang Lu, He Liu, Hengan Wu
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9427-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.