Science in China Series G: Physics, Mechanics and Astronomy

Journal Information
ISSN / EISSN : 16747348 / 18691927
Current Publisher: Springer Nature (10.1007)
Former Publisher: Science China Press., Co. Ltd. (10.1360)
Total articles ≅ 3,378
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
LOCKSS
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Xincheng Xie
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9378-y

Tao Xin, Liang Hao, Shi-Yao Hou, Guan-Ru Feng, Gui-Lu Long
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9366-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Moubin Liu, Zhilang Zhang
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9357-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Peng Jiang, Bo Peng, Di Li, Ren-Xin Xu
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9384-0

Luting Xu, Xin-Qi Li
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-019-9367-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Feng Qu, Weixuan Kong, Di Sun, Junqiang Bai
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9347-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Rui Niu, Wen Zhao
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9340-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tao An
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9360-x

Yi-Dan Song, Hui-Ling Wei, Chun-Wang Ma
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9364-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Peng Jiang, FAST Collaboration, Youling Yue, Hengqian Gan, Rui Yao, Hui Li, Gaofeng Pan, Jinghai Sun, Dongjun Yu, Hongfei Liu, et al.
Science China Physics, Mechanics & Astronomy, Volume 62; doi:10.1007/s11433-018-9376-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.