Palaeoworld

Journal Information
ISSN : 1871174X
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 565
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
GEOBASE
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

James B. Jago, Christopher J. Bentley, Roger A. Cooper
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 276-288; doi:10.1016/j.palwor.2018.12.002

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jian-Wei Zhang, Ashalata D’Rozario, Xiao-Qing Liang, Zhe-Kun Zhou
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 381-402; doi:10.1016/j.palwor.2019.01.002

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiao-Feng Wang, Svend Stouge, Jörg Maletz, Gabriella Bagnoli, Yu-Ping Qi, Elena G. Raevskaya, Chuan-Shang Wang, Chun-Bo Yan
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 243-275; doi:10.1016/j.palwor.2019.01.003

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jun-Ye Ma, Paul D. Taylor, Caroline J. Buttler
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 289-294; doi:10.1016/j.palwor.2018.12.005

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ning Lu, Yong-Dong Wang, Mihai Emilian Popa, Xiao-Ping Xie, Li-Qin Li, Shu-Na Xi, Cun-Lin Xin, Chun-Tao Deng
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 334-345; doi:10.1016/j.palwor.2019.04.006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ke Zhang, Qing-Lai Feng
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 234-242; doi:10.1016/j.palwor.2019.04.001

Xiao-Feng Xian, Hua-Qiao Zhang, Yun-Huan Liu, Ya-Nan Zhang
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 225-233; doi:10.1016/j.palwor.2018.10.006

Feng Qiao, Hai-Peng Xu, Yi-Chun Zhang
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 303-319; doi:10.1016/j.palwor.2018.10.007

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Liubov G. Bragina, Nikita Yu. Bragin, Ludmila F. Kopayevich, Nevenka Djerić, Nataša Gerzina Spajić
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 361-380; doi:10.1016/j.palwor.2019.05.001

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hao-Wen Tong, Bei Zhang
Published: 1 September 2019
Palaeoworld, Volume 28, pp 403-424; doi:10.1016/j.palwor.2019.05.003

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.