Journal of Laser Applications

Journal Information
ISSN / EISSN : 1042-346X / 1938-1387
Current Publisher: Laser Institute of America (10.2351)
Total articles ≅ 1,596
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Jian Long, Lin-Jie Zhang, Liang-Liang Zhang, Jie Ning, Xian-Qing Yin, Jian-Xun Zhang, Suck-Joo Na
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000156

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yiheng Song, Xuesheng Liu, Song Yang, Jiyue Zou, Congcong Wang, Youqiang Liu, Anru Yan, Zhiyong Wang
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/1.5093127

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fubin Wang, Mengzhu Liu, Y.L. Tu
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000183

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mathieu Jean, Karl Schulmeister, Sebastian Kotzur, Annette Frederiksen
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000017

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ivan Tanra, I. Karnadi, Marincan Pardede, R. Hedwig, Mangasi Alion Marpaung, Koo Hendrik Kurniawan, Kiichiro Kagawa
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000155

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sanja Petronic, Zoran Stevic, Silvana Dimitrijevic, Boris Rajcic, Dubravka Milovanovic
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000148

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yao Lu, Ye Ding, Genwang Wang, Lijun Yang, Maolu Wang, Yang Wang, Bin Guo
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/1.5127569

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jianglin Zou, Shihui Guo, Lida Wang, Baoqi Zhu, Rongshi Xiao
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000162

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Suman Chatterjee, Siba Sankar Mahapatra, Kanwer Singh Arora, A. Behera
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000003

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guojie Chen, Z. K. Wang, Kok Keat Tan, Hong Xie, Xincai Wang
Journal of Laser Applications, Volume 32; doi:10.2351/7.0000172

Back to Top Top