Ceramics International

Journal Information
ISSN / EISSN : 02728842 / 18733956
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 26,118
Google Scholar h5-index: 61
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Qingchun Chen, An Li, Guizhi Wu, Zhibin Lu, Guangan Zhang, Guangke Tian
Published: 10 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.07.300

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
C. Sara Rodrigo-Vázquez, Nikhil Kamboj, Marina Aghayan, Ada Sáez, Antonio H. De Aza, Miguel A. Rodríguez, Irina Hussainova
Published: 10 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.07.171

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Van-Huy Nguyen, Seyed Ali Delbari, Abbas Sabahi Namini, Aziz Babapoor, Quyet Van Le, Ho Won Jang, Mohammadreza Shokouhimehr, Mehdi Shahedi Asl, Mohsen Mohammadi
Published: 10 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.068

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xingshi Gu, Qingliang Zhao, Jiong Zhang, Bing Guo, Hao Wang
Published: 9 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.07.103

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fatai Adisa Wahaab, Lawal Lanre Adebayo
Published: 9 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.008

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Qing-Qing Ren, Fu-Da Yu, Cong-Min Zhang, Min-Jun Wang, Chang Liu, Zhen-Bo Wang
Published: 8 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.059

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Bin Xiao, Yu Tang, Piyi Du, Hong Wang
Published: 8 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.025

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hyun-Woo Sung, Yu-Ha Kim, Deug J. Kim
Published: 8 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.08.043

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Nali Li, Yanwei Tong, Dawei Yi, Xumei Cui, Xuefeng Zhang
Published: 8 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.07.238

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xueni Zhao, Xueyan Chen, Zhenzhen Gui, Jiamei Zheng, Pu Yang, A.O. Liu, Sen Sen Wei, Zhi Yang
Published: 8 August 2020
Ceramics International; doi:10.1016/j.ceramint.2020.07.231

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top