Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika

Journal Information
ISSN : 0021-3411
Published by: Tomsk State University (10.17223)
Total articles ≅ 738
Filter:

Latest articles in this journal

A.M. Kozhevnikova, Immanuel Kant Baltic Federal University, Et Al.
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika pp 109-114; https://doi.org/10.17223/00213411/64/8/109

V.V. Lasukov, Tomsk Polytechnic University, T.V. Lasukova, M.O. Abdrashitova
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika pp 143-147; https://doi.org/10.17223/00213411/64/8/143

V.V. Shekhovtsov, Tomsk State University of Architecture and Building, O.G. Volokitin, O.V. Matvienko
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika pp 57-64; https://doi.org/10.17223/00213411/64/8/57

Back to Top Top