Herald of Kiev Institute of Business and Technology

Journal Information
ISSN / EISSN : 2707-1820 / 2707-1839
Current Publisher: Kiev Institute of Business and Technology LLC (10.37203)
Total articles ≅ 81
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

O. Shashkova,
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 38-43; doi:10.37203/kibit.2020.44.05

Abstract:
One of the main problems of most humans is professional identity. The career choice determines a person's life and potential realization. To make the right choice, one's should consider all factors that influence this process. The article presents an analysis of key factors of choosing a profession. All aspects of professional identity are divided into external and internal factors. External or objective factors do not depend on the individual, and influence from outside (social influence, job prestige, office location, salary, and others). Internal or subjective factors include professional attitude, enthusiasm for work, professional education, self-education, interest in work, professional skills. Also, the formation of the "self-identity" via which a person can use his strengths and improve his weaknesses plays the leading part. We tested the significance of external and internal factors in empirical research involving individuals aged 25 to 45. We used a semi-standardized interview with the integrated Dembo-Rubinstein method, which allowed us to build a precise dialogue plan with the respondents and deepen their answers. We formed the list of suggested factors based on a preliminary theoretical analysis of the literature presented in this article's introduction. As a result, we found the main determinants in objective and subjective factors. In general, we found that subjective factors prevail over objective in career choice. This conclusion was statistically confirmed using the Student's T-test. Therefore, it is possible to attract people to work only by satisfying their internal needs. For these reasons, they are ready to stay in their professions, despite some external inconveniences. Moreover, it is for the sake of personal needs that they are ready to look for and change their jobs, professions, and lives.
V. Goncharov
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 31-37; doi:10.37203/kibit.2020.44.04

Abstract:
Показано, що використання автобалансира є ефективним при балансуванні відцентрової сокодавки при технологічному процесі. Він покращує вібраційні характеристики відцентрової сокодавки при кулях будь-якого розміру. Показано, що збільшення кількості куль приводить до покращення вібраційного стану відцентрової сокодавки при виконанні технологічного процесу. У випадку малих куль і при наполовину заповненій біговій доріжці вібрації (середньоквадратичне відхилення вібропришвидшення) відцентрової сокодавки зменшується майже на 53%. Пояснюється це наступним чином. В процесі роботи відцентрової сокодавки практично неперервно змінюється незрівноваженість сита і кулям в автобалансирі, відповідно, потрібно часто змінювати свої автобалансувальні положення (здійснюється велика кількість послідовних перехідних процесів). Процес балансування відцентрової сокодавки в цілому буде тим ефективнішим, чим меншою буде тривалість перебігу кожного перехідного процесу відносно інтервалу часу між змінами незрівноваженості. Тривалість перебігу перехідних процесів залежить, в основному, від відстані між сусідніми автобалансувальними положеннями куль та сил в’язкого опору відносному руху куль. Із збільшенням діаметру куль зменшується заповненість бігової доріжки, тому збільшення розміру куль призводить до збільшення відстані між сусідніми автобалансувальними положеннями куль і до збільшення тривалості перебігу перехідних процесів. При однаковій кількості мастила в автобалансирі кулі більшого діаметру є більш інертними і, відповідно, вони довше коливаються навколо своїх автобалансувальних положень. Деколи вони не встигають зайняти свої автобалансувальні положення до чергової зміни незрівноваженості. Отримані результати можна використовувати при конструюванні АБ для зрівноваження на ходу машин з швидкообертовими роторами, в яких незрівноваженість змінюється імпульсно і часто; для підвищення ефективності автобалансування ВСД в процесі експлуатації.
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 11-22; doi:10.37203/kibit.2020.44.02

Abstract:
Проблема планування оптимальної побудови інфраструктури поводження з відходами на регіональному рівні є актуальною та важливою в контексті виконання Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року та досягнення визначених нею цілей. Дослідження спрямоване на удосконалення методичної основи обгрунтування управлінських рішень щодо інфраструктури поводження з відходами та визначення оптимальних місць розміщення полігонів видалення відходів на території Сумської області. Здійснено поділ території на кластери з управління відходами з урахуванням чисельності та географічного взаєморозташування громад Сумської області: Північний, Східний, Південно-Західний. На основі даних про чисельність населення та географічні координати населених пунктів із чисельністю понад 50 осіб (998 населених пунктів) із застосуванням метода центра ваги визначено оптимальні місця розміщення регіональних полігонів видалення відходів для кожного з виділених кластерів. Встановлено, що для вирішення задачі розміщення полігону видалення відходів за методом центра ваги може бути використаний спрощений розрахунок (за двовимірною системою координат – широти та довготи) для отримання точних та надійних результатів. Результати дослідження можуть бути використані при розробці Регіонального плану управління відходами для Сумської області з метою забезпечення мінімізації тарифів на поводження з відходами для населення. Апробований підхід може становити методичну основу для планування інфраструктури поводження з відходами на території інших регіонів.
O. Kushnir, V. Pilipenko, O. Yakovleva
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 50-55; doi:10.37203/kibit.2020.44.07

Abstract:
Особливості технологічного устрою суспільства впливають на розвиток закладів освіти, в тому числі і вищої. П’ятий технологічний устрій потребує від університетів інноваційно-технологічних практик, реалізації підприємництва, досліджень та проривних розробок. Проблему стагнації закладів освіти в Україні намагаються вирішити різними методами. Міністерство освіти і науки України перебудовою законодавчу та нормативну базу, філософія освіти шукає цінності, на яких має будуватись навчання майбутнього покоління, і кожен заклад освіти намагається реалізувати свій шлях становлення. Введення карантину у закладах вищої освіти спричинило переосмислення навчального процесу, призвело до необхідності застосування нових методів і форм роботи зі студентами. У статті здійснений аналіз джерел та висвітлена сутність підприємницького університету, визначено його особливості, а також охарактеризовано дистанційне навчання, показані відмінності дистанційного навчання від традиційного. Розглянуті зміни, які запроваджував наш інститут (Київський інститут бізнесу та технологій) для переходу в онлайн. Застосовані методи спостерігання, опитування, системного аналізу та дослідження операцій. У результатах ми подаємо дані аналізу переходу закладу вищої освіти на онлайн навчання за умов жорсткого карантину спричиненого COVID-19. Проаналізовано сильні та слабкі сторони процесу переходу. Вихід за рамки аудиторії надихнув проактивних викладачів змінити свої педагогічні методики, допомогти студентам максимально ефективно використовувати різноманітні навчальні матеріали, Інтернет, досвід інших. Інститут готовий до трансформації, до перебудови своєї організаційної структуру до побудови партнерський зв’язків і з приватними і з державними підприємствами. Чи готове українське суспільство до появи вищих навчальних закладів підприємницького типу?
A. Roganova,
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 44-49; doi:10.37203/kibit.2020.44.06

Abstract:
Modern children are unfamiliar with the world without a comprehensive flow of information. They live in a "clip culture". They are surrounded by information and do not know how to study it deeply, but instead cover it widely. Educational institutions state that children have begun to lose interest and motivation to learn. This problem has become global. Our study aimed to determine whether the Generation Z interests in relation to their parents' interests have decreased and whether this decreases motivation to study. Online focus testing of two focus groups of 18 people. One group represents Generation Z, and the other - Generation Y. We used the interview method based on Filimonova O. modification of the "Map of Interests" questionnaire. Analyzing the results, we found, first, that the current generation is interested in more fields of activity than the previous (last ranked area of ​​activity today has 33% of followers, in contrast to the past 17%). Secondly, we divided the obtained data into three groups - unchanged interests, decreased interests, and increased interests. Information technologies appeared in the last group. Third, the motivation to learn has not diminished, but the approach to learning has changed. All this leads to the conclusion that the education system must adapt to the needs of ways to obtain knowledge of the new generation. Our research shows that children's lack of knowledge is caused not by their low interest in activities, but by the incorrectly constructed educational process, namely, without considering their "digital" specifics. That is, we observe a transformation of interests rather than the motivation of Generation Z.
M. Zelenskyi, I. Nesterenko, N. Volovik, D. Mytsenko
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 4-10; doi:10.37203/kibit.2020.44.01

Abstract:
Modern theories of foreign language teaching are getting developed. The constant society digitalization influences it. Generation Z students closely associate their lives with technology. Moreover, teachers must find ways to apply effectively information and communication technologies in the learning process. In our opinion, one of the ways is the concept of blended learning. It implies the optimal combination of traditional pedagogical technologies and distance, online learning. The purpose of our research is to examine the effectiveness of the concept of blended learning in the process of learning a foreign language for students of non-philological majors. For this purpose, we conducted a pedagogical experiment. It assumes the introduction of the concept of blended learning in the educational process of higher education. The research was carried out with Ukrainian students of non-philological majors during the study of English (offline and online). Also, international students who are studying Ukrainian as a foreign language were involved. Comparative analysis of students' readiness to learn using different blended learning tools was used. Methods of mathematical statistics (nonparametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney criteria) were utilized to analyse and process the experimental data. The results of the study indicate the effectiveness of blended learning technology usage in the process of foreign language teaching. Nevertheless, they show that the proposed tools help students better master a foreign language. Besides, students are both in active learning and passively reinforcing their knowledge using digital technologies during education. The authors consider it indisputable that blended learning tools should be used to some extent for students of all majors. The authors understand that the proposed tools are not exhaustive and definitive. Their list should be extended, and the use of specific tools depends on the teacher, students, the course, and other factors.
L. Lytvynchuk
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 56-63; doi:10.37203/kibit.2020.44.08

Abstract:
Стаття присвячена дослідженню осіб з соматичними порушеннями. Метою даного дослідження було емпіричним шляхом дослідити невротичність у контексті формування психічних порушень осіб з соматичною патологією на підставі клініко-психопатологічних та патопсихологічних особливостей осіб з соматичною патологією. Теоретично з’ясовано, що літній вік є фактором ризику, що перешкоджає застосуванню інтервенційних технологій. Виявлення та лікування літніх осіб ускладнене тим, що зв'язок симптомів з усвідомленими проявами психічної активності людини неоднозначний, не завжди очевидний і опосередкований маловивченими явищами несвідомої сфери психіки даної категорії осіб. Проаналізовано феномен «невротизації» хворих із соматичною, насамперед серцево-судинною патологією.Зазначено, що характерними для невротичної особистості проявами є страх, безпорадність, почуття провини, надмірна залежність від отримання схвалення, внутрішня незахищеність, емоційна реакція на критику, невміння будувати довгострокові плани, порушення в сексуальному житті. Було проведене медико-психологічне обстеження 37 респондентів похилого віку, з них 21 жінка і 16 чоловіків віком від 60 до 71 рр. В експериментальній частині роботи використовувались клініко-анамнестичний та клініко-психопатологічний методи дослідження та особистісний опитувальник FPI. Статистична обробка результатів дослідження проводилась за допомогою пакета програм Statistica v.6.1. За отриманими емпіричними результатами можна констатувати, що при аналізі соціально-демографічних характеристик обстежених, що можуть виступати в ролі предикторів розвитку захворювання, привертає увагу високий відсоток пацієнтів, в яких професійна підготовка не відповідала їх соціальному статусу. Аналіз середніх значень досліджуваних було відображено у вигляді гістограми. Отже, невротичність як психофізіологічний стан у експериментальній жіночій групі виявився помітно вищим, ніж в контрольній і чоловічій експериментальній групах. Встановлено, що предиктором розвитку психічних порушень жінок з соматичною патологією є невротичність.
I. Rozina
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 23-30; doi:10.37203/kibit.2020.44.03

Abstract:
Психологи часто-густо стикаються з явищем розладу особистості у людей зрілого віку. Ми розглянемо особливості прояву акцентуації у людей зрілого віку. Акцентуація розглядається як стійка властивість особистості, що виражається в посиленні окремих рис характеру, які перебувають при цьому в межах норми. Акцентуйовані риси характеру осіб зрілого віку можуть проявлятись в дуже широкому діапазоні – від психічної дезадаптації до появи психогенних порушень. У зрілому віці акцентуації стають фактором, який викликає труднощі у вирішенні життєвих проблем, перешкоджає здійсненню ефективної індивідуальної та колективної діяльності. Актуальність дослідження пов’язана з недостатнім вивченням особливостей акцентуйованих рис характеру у людей зрілого віку. Та спроба допомоги у нівелюванні акцентуаційних спалахів через групову роботу по розробленій методиці. Дослідження розділене на три етапи: розробка корекційної програми; опитування вибірки людей 35-50 років; з обраними респондентами апробована розроблена тренінгова програма. Застосовувалися такі методики, як: методика стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості Л. Собчик, опитувальник акцентуації характеру і темпераменту Леонгарда-Шмішека, методика позитивної психотерапії. Тут ми покажемо зміст та структуру розробленої програми. Її завдання: взаємодії зрілої особистості з суспільством; пошук, знаходження та апробація навичок ефективного реагування на зовнішні подразники; підвищення рівня самооцінки; зняття емоційної напруги; розвиток активності та ініціативності. Також результати емпіричного дослідження, яке спрямовано на дослідження особливостей прояву акцентуйованих рис у дорослих людей. Та результати апробації запропонованого тренінгу. Одержані результати підтверджують можливість нівелювання акцентуйованих рис характеру у людей зрілого віку. Та допомагають відстрочити або ж зовсім зупинити можливий розлад особистості.
T. Mostova
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 44, pp 64-72; doi:10.37203/kibit.2020.44.09

Abstract:
Личность с наркотической зависимостью, которая находится в депрессивном состоянии проживает тяжелые эмоции и страдания. Актуальность нашего исследования заключается в изучении индивидуально-личностных особенностей, предрасполагающих к формированию длительной устойчивой ремиссии. Цель исследования — определить личностные особенности наркозависимых, на основании которых можно прогнозировать ход процесса ресоциализации и динамику течения состояния ремиссии. В качестве основного инструментария диагностики личностных особенностей наркозависимой личности выступал многофакторный личностный опросник MMPI в модификации 4.7 БМС (компьютерная версия). Для проведения дискриминантного анализа нами было отобрано 67 показателей, из 90-та личностных черт, диагностируемых опросником MMPI. Общую выборку данного исследования составило 309 человек. Из них основную экспериментальную группу, в дальнейшем группа I, составило 214 человека с диагнозом опийная наркомания I-II стадии, средний стаж употребления наркотических веществ составил 8,2 года, в возрасте от 19 до 36 лет, с ремиссией 12 суток. II группу – 38 респондентов с ремиссией от 1 до 3 лет, III группу – 12 респондентов с ремиссией больше 3 лет. Контрольную IV группу 45 человек, составили испытуемые, не имеющие в анамнезе диагноз «опийная наркомания». Полученный результат представлен как пространственная классификация испытуемых четырех обследуемых групп по результатам канонических дискриминантных функций. В результате, мы получили диагностический алгоритм на основе дискриминантного анализа у наркозависимых субъектов, позволяющий на основе рассмотрения девяти личностных характеристик, отнести субъект к группе наркозависимых и прогнозировать его движение в процессе ресоциализации. Психологический смысл выделенных переменных в характеристике наркотической зависимости состоит в том: чем выше адаптированность личности по таким показателям как Неискренность, Депрессивность, Шизоидность, Половая активность, Мнительность, Аморальность, Самоотчужденность, Социальная ответственность тем более она ориентирована на формирование устойчивой длительной ремиссии.
Herald of Kiev Institute of Business and Technology, Volume 43, pp 5-12; doi:10.37203/kibit.2020.43.01

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття саморегуляції навчальної діяльності студентів та виокремлено її рівні. Методологія дослідження включала теоретичний аналіз наявних психологічних концептуальних праць щодо вивчення компонентів саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Актуальність дослідження зумовлена реформуванням вищої освіти України, її приєднанням до європейського простору вищої освіти, ставленням до людини як найвищої цінності та студентоцентрованістю вищого шкільництва. У статті надається характеристика розробленого автором комплексу діагностичних методик для визначення відповідного показника саморегуляції на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та емоційно-вольовому рівнях за такими показниками. Розроблений автором діагностичний інструментарій дозволить емпірично визначити виокремлені компоненти саморегульованого навчання студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівні.
Back to Top Top