Journal Information
ISSN / EISSN : 1998-4634 / 2708-0226
Current Publisher: Scientific Research Center Lukomorie (10.33782)
Total articles ≅ 153
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Published: 1 October 2020
Eminak pp 243-251; doi:10.33782/eminak2020.3(31).455

Abstract:
У статті розглянуто переслідування та покарання військових злочинців у Республіці Хорватія за підсумками сербсько-хорватської війни 1990-х років. Описано процес такого переслідування на прикладі матеріалів так званої «миклушевської справи». Висвітлено основні проблеми даного процесу. Виділено його особливості, характер і тривалість. Показано еволюцію даного судового процесу крізь призму зміни поведінки органів правосуддя Хорватії, заходи хорватської влади задля вирішення цих проблем. Проаналізовано долі головних учасників процесу. Встановлено, що «миклушевська справа» виявилась невдалою для тогочасного хорватського правосуддя, показавши його недосконалість. Показано значення цього процесу для сучасної України.
Dmytro Pukhovets
Published: 1 October 2020
Eminak pp 189-198; doi:10.33782/eminak2020.3(31).447

Abstract:
У статті розкривається становище язичників у Пізній Римській імперії на час написання промови Лібанія «Про храми». Адресатом промови виступає імператор Феодосій І, який на початку правління відносився до язичників достатньо помірковано. На основі промови й інших джерел автор статті з’ясовує межі дозволеного для цієї групи в імперії, що значною мірою була християнізована. Розглядається офіційне ставлення до язичників з боку влади, легальні можливості справляти свої релігійні обряди, аргументи язичників щодо необхідності їх подальшого існування, взаємовідносини з радикально налаштованими християнами.
Published: 1 October 2020
Eminak pp 199-208; doi:10.33782/eminak2020.3(31).448

Abstract:
На основі італо- й англомовної літератури представлено аналітичний огляд зображень Богородиці у релігійному живописі, скульптурному мистецтві, музейних колекціях і мозаїках м. Венеції. Почитання Пречистої Діви Марії, як покровительки міста, у Венеції має давні історичні витоки й яскраво виражене за допомогою візуальної мови мистецтва різних стилів, зокрема італійського ренесансу. Відомі малярі, представники знаменитої венеційської школи живопису, залишили після себе велику кількість полотен присвячених Богородиці, які зберігаються у храмах, музеях, галереях Венеції та репрезентують важливий вимір для сучасних історичних, мистецьких, теологічних і маріологічних досліджень. Іншим важливим аспектом є мозаїки храмів Венеції та островів Венеційської лагуни, які представляють переплетення візантійського стилю з творчими здобутками венеційських майстрів, які ґрунтовно навчалися техніки візантійського мистецтва, у результаті витворивши свої унікальні стилістичні особливості.
Olena Bundak
Published: 1 October 2020
Eminak pp 209-216; doi:10.33782/eminak2020.3(31).452

Abstract:
У статті здійснена спроба аналізу питань, пов’язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які включили у свою програму питання вимогу рівноправності жінок – Революційна українська партія, Російська соціал-демократична робітнича партія, Російська партія соціалістів-революціонерів, Українська Народна Партія та Всеросійський Селянський Союз.
Dmytro Gutsol
Published: 1 October 2020
Eminak pp 122-131; doi:10.33782/eminak2020.3(31).441

Abstract:
У статті розкрито «зміновіхівство» 1920-х рр. у традиціях суспільно-політичного життя України. Повернення до України «зміновіхівців» активізувало у республіці рух за розбудову національної культури. Встановлено, що широкі українські кола, які раніше уникали співробітництва з радянською владою, почали брати участь у роботі державних органів і громадських організацій. Відбувається активне залучення української інтелігенції до наукової праці, літератури, учительства тощо. Це дало поштовх до активізації всього культурного життя: виникають різноманітні літературні організації та групи, постають видавництва, театри, народжується нове кіномистецтво. Безперечно, «зміновіхівство» спричинило до послаблення сил української еміграції, яка доступними засобами продовжувала вести боротьбу за волю українського народу. «Українські зміновіхівці» постійно перебували під наглядом радянських каральних органів і згодом стали жертвами першої хвилі сталінських масових репресій.
І. М. Петренко
Published: 1 October 2020
Eminak pp 275-277; doi:10.33782/eminak2020.3(31).458

Abstract:
Рецензія на книгу: Семергей Наталія. Українське національно-культурне відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття: дискурс новітньої історіографії. Монографія. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2020. 440 с.
Dmytro Ostrovyk
Published: 1 October 2020
Eminak pp 165-175; doi:10.33782/eminak2020.3(31).445

Abstract:
Стаття присвячена вивченню реалізації радянської державної політики щодо соціального забезпечення воїнів-«афганців» і сімей загиблих військовослужбовців в УРСР упродовж 1980-х рр. Висвітлено такі напрямки державної підтримки як покращення матеріально-побутових умов «афганців», що зазнали інвалідності та сімей загиблих військовослужбовців (виділення житла, надання матеріальної допомоги у будівництві або ремонті житлових і господарських приміщень); забезпечення засобами пересування – виділення автотранспорту; телефонізацію помешкань; пенсійне забезпечення «афганців» з інвалідністю, членів родин загиблих воїнів, пенсійні виплати «на дітей» загиблих військових; медичне забезпечення – диспансеризацію, санаторно-курортне оздоровлення «афганців» з інвалідністю; прикріплення вказаних категорій осіб для продовольчого та побутового обслуговування до салонів-магазинів для «інвалідів ВВВ», забезпечення паливом, матеріальну допомогу сім’ям загиблих «афганців» щодо встановлення надгробних пам’ятників воїнам тощо.
Zinaida Svyaschenko
Published: 1 October 2020
Eminak pp 80-87; doi:10.33782/eminak2020.3(31).437

Abstract:
У статті охарактеризовано інформаційний потенціал звітів обер-прокурора Синоду за 1884-1916 рр., вказано можливості використання його матеріалів для дослідження історії Київської єпархії. Введено до наукового обігу нові дані про становище Православної церкви у місті Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дано коротку характеристику діяльності обер-прокурора Святійшого синоду Костянтина Петровича Побєдоносцева.
Published: 1 October 2020
Eminak pp 234-242; doi:10.33782/eminak2020.3(31).454

Abstract:
На основі архівних документів та опублікованих спогадів проаналізовано діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ), спрямовану на привернення уваги до порушення прав людини в Українській РСР у 1970-х – 1980-х роках. З цією метою простежено причини утворення цієї структурної одиниці СКВУ, її склад і напрямки роботи. Встановлено, що основні зусилля Комісії прав людини були спрямовані на інформування світової громадськості про факти недотримання прав людини в УРСР шляхом публікації відповідних матеріалів, організації масових заходів (маніфестацій, прес-конференцій), скеровування звернень до міжнародних правозахисних організацій та державних діячів країн Заходу з проханнями встати на захист переслідуваних українських дисидентів.
Serhii Savchenko
Published: 1 October 2020
Eminak pp 62-79; doi:10.33782/eminak2020.3(31).436

Abstract:
Вивчається роль в місце блюзнірських практик к релігійному житті селян-штундистів України кінця ХIХ – початку ХХ ст. Низка історіографічних стереотипів щодо історії сектантських рухів пізньоімперського періоду потребує спростування. Обґрунтовується теза, що блюзнірство, яке сприймалося як форма побожності, було визначальним для формування конфесійної ідентичності «штундарів».
Back to Top Top