Journal Information
ISSN / EISSN : 1998-4634 / 2708-0226
Published by: Scientific Journal Eminak (10.33782)
Total articles ≅ 227
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Gennadii Medvedev
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розглядаються поховання зі зброєю з Усть-Альмінського некрополя, його типологія, хронологія та статистика, а також місце та роль зброї у поховальному обряді. За кількістю озброєння Усть-Альмінський некрополь виділяється серед пізньоскіфських пам’яток Криму. Основна роль зброї у поховальному обряді – його функціональне призначення. Аналіз поховальних комплексів Усть-Альмінського некрополя показав, що за кількістю зброї у похованнях, на першому місці була клинкова зброя. Потім зброя дистанційного бою (луки і стріли), і на третьому місці – списи, а ще далі – сокири. У результаті порівняльного аналізу поховального обряду Усть-Альмінського некрополя, ми знаходимо подібні риси в обрядах сарматів у Поволжі, на Дону, Прикубанні, Прикавказзі та Боспорі.
Arthur Tuluș
Published: 1 July 2021
Abstract:
In the context of the Cold War, detailed knowledge of the opponent and espionage were fundamental elements in the security policies of the two antagonistic sides. The CIA, the United States’ foreign intelligence service, identified the condition of ethnic minorities as one of the possible vulnerabilities of the Eastern Camp, judging from the perspective of the restrictive policies that Communist states held regarding rights and freedoms. Our study is based on the analysis of a document prepared by the CIA in 1965, a memorandum that took data from the latest official censuses in Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Albania, Czechoslovakia, Hungary, and Poland, and recorded the effects of assimilation policies on national minorities within the Eastern Communist states. The document is all the more interesting as the issue of national minorities rights’ in the Communist world was taboo.
, Vitalii Tkach
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті досліджується черепи та довгі кістки верхніх і нижніх кінцівок двох чоловіків із поховань культури кулястих амфор, знайдених під час науково-рятівних розкопок стихійного кар’єру в Дубенському районі – Заболоття-3 та середні розміри загальної вибірки чоловічих черепів людей культури кулястих амфор (ККА) з Волині (Заболоття-3 і с. Івання). Поховання оригінальні для ККА Волині та Поділля, тоді як традиційними є потужні кам’яні гробниці. Перспективним буде долучити до внутрішньогрупового аналізу індивідуальні дані чоловічих черепів ККА і культури шнурової кераміки України, Німеччини, Польщі, Чехії й об’єднати в одну групу ККА України та порівняти її з синхронними серіями Західної Європи.
Halyna Kiazymova
Published: 1 July 2021
Abstract:
На основі аналізу одеської періодичної преси 1918 року розкрита санітарно-епідеміологічна ситуація в місті доби Гетьманату та спалах епідемії холери й «іспанки» у 1918 р. В умовах ще слабкої державної влади, війни та німецько-австрійської окупації центральний уряд не залишається осторонь, мобілізуючи організаційні та матеріальні можливості. Одеська міська влада та медичний персонал стають головною силою опору небезпеці, активно використовуючи усі доступні медичні, профілактичні та санітарні заходи.
Hanna Makushina
Published: 1 July 2021
Abstract:
Стаття присвячена особливостям поповнення купецтва міста Миколаєва представниками інших станів під час формування та еволюції купецького стану міста протягом ХІХ ст. Особливу увагу приділено ролі міщан у формуванні купецтва Миколаєва та специфіці їх входження до стану. Визначено соціальний статус осіб, які переходили у миколаївське купецтво з інших міст Російської імперії.
Andrey Nalivaiko
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розкрито етапи творчого шляху українського історика, педагога, професора, викладача Київського, Варшавського та Донського університетів, видатного дослідника західноєвропейського середньовіччя – Леоніда Миколайовича Беркута (1879-1940). Це був один з найкращих інтелектуалів свого часу. Наукові закордонні студії сприяли становленню Л. Беркута як видатного вченого та широкого популяризатора історичних знань в Україні. На жаль, через різні життєві обставини вчений надовго був вилучений з радянського інтелектуального простору, а його наукова спадщина була забута.
Bohdana Sypko
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті, на основі офіційного державного друкованого органу «Journal officiel de la République Française», звітів Сенату та Національної Асамблеї, матеріалів виступів, інтерв’ю та мемуарів проаналізовано склади французьких урядів періоду президентства Ф. Олланда та простежено, яку роль у них відігравали мусульмани. З’ясовано, що концептуальною для Ф. Олланда була злагодженість уряду, тому більшість міністрів-мусульман були членами Соціалістичної партії. Троє з чотирьох політиків народилися не у Франції, половина зберегла подвійне громадянство. Тому у риториці апелювали до культурного, релігійного й етнічного різноманіття Республіки, а питання історії, політики пам’яті, світськості, боротьби проти усіх форм дискримінації були ключовими.
Nataliia Kovshun, Nataliia Mazur, Jaroslav Tsetsyk
Published: 1 July 2021
Abstract:
У розвідці досліджено особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни. Проаналізовано ключові фактори, які вплинули на погіршення рівня життя населення регіону, насамперед незаможних верств. Встановлено, що в результаті відступу російських військ у 1915 р. на Волині було проведено не лише евакуацію державних установ, підприємств, середніх навчальних закладів, а й примусово виселялося місцеве населення з прифронтових повітів. Така діяльність імперської влади призвела до зубожіння величезної кількості жителів регіону. Окрема увага приділена ролі органів міського самоуправління та земств у регулюванні цін на товари першої необхідності та наданні допомоги біженцям.
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розкрито інформаційний потенціал спогадів гірничих інженерів О. Ауербаха, О. Феніна, О. Терпигорєва, які працювали на рудниках Донбасу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зосереджено увагу на професійному аспекті мемуарів, який включає технічні характеристики вугільних родовищ і рудників, питання організації гірничопромислового виробництва, розповіді про колег і підприємців з акцентом на професійних якостях, досить великі сюжети, присвячені шахтарям. Зазначається, що особливості біографій авторів і різні умови створення мемуарів спричинили відмінності у сприйнятті історичного контексту та віддзеркаленні спільних професійних сюжетів.
Oleksandr Kadeniuk, Vasyl Sazhko
Published: 1 July 2021
Abstract:
Historical aspects of the development and formation of socio-political and public organizations in Volyn, which after the end of the World War I was under the rule of two totalitarian powers – the Soviet Union and the Polish-Lithuanian Commonwealth I is studied in the article. The role of Ukrainian immigration in the creation of Ukrainian socio-cultural and political centers was considered, and the optimal ways of solving national problems were searched for. On the example of Volyn lands it is proved that despite the difference of social and political systems, which dominated both Western and Eastern parts of Volyn, the process of formation of the national idea represents an organic unity in all Ukrainian lands.
Back to Top Top