Journal Information
ISSN / EISSN : 1998-4634 / 2708-0226
Published by: Scientific Journal Eminak (10.33782)
Total articles ≅ 214
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Liudmyla Hutsalo, Galyna Mishchuk
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті вивчено сучасну політичну ситуацію в Іспанії, динаміку каталонського конфлікту, увагу акцентовано на незаконних, з точки зору іспанської влади, референдумах про незалежність Каталонії 2014 і 2017 років, здійснено їхню порівняльну характеристику. У ході аналізу зроблено спробу пояснення, чому каталонські референдуми були по-різному осмислені регіональними політичними лідерами. Увагу зосереджено на дослідженні засобів і методів протидії центральної влади у Мадриді сецесійним проявам в автономному співтоваристві Каталонія.
Boris Dramaretskiy, Natalia Tolubets
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті досліджується технологія насадження ідеології, яку використовувала більшовицька влада на початку 1920-х рр. для формування «нового пролетарського світогляду». Реалізація поставлених задач означала заміну існуючого світогляду шляхом встановлення нових, офіційних правил і норм поведінки, які часто не відповідали елементарним потребам суспільства, знищенням мільйонів людей і побудову тоталітаризму. Метою такої політики було пограбування країни у нечуваних масштабах і повна залежність населення від більшовицьких вождів. Для цього недостатньо лише захопити політичну владу та керувати силовими структурами, а необхідно було змінити світогляд. І саме над цим варто задуматися нинішньому поколінню українців.
Olesia Koval
Published: 1 July 2021
Abstract:
У даній статті висвітлюється держава добробуту у Швеції (питання економіки, політики, військової та гуманітарної сфер) на сторінках української еміграційної преси 1926-1939 рр. У дослідженні аналізуються матеріали авторитетних видань міжвоєнного часу – тижневика «Тризуб/Le Trident» (Франція) та газети «Свобода/Svoboda» (США), визначаються спільні та відмінні риси у позиціонуванні теми, ступінь зацікавленості скандинавськими питаннями та актуальність публікацій у колах українців на еміграції в Європі та Америці.
Kateryna Baulina
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розкрито становлення та посилення титулатури Гефестіона у контексті змін у військово-адміністративній системі імперії та ієрархії найближчого оточення Александра Великого. На основі джерельної бази розроблено власне бачення на верховну посаду ахеменідських царів «хазарапат» і відображення військового піднесення Гефестіона.
Andrii Fomin
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розглядаються питання передумов, здійснення та соціальних наслідків масштабної амністії, здійсненої радянським керівництвом після смерті Й. Сталіна за ініціативи Л. Берії (березень 1953 р.) у контексті загальної лібералізації політичного режиму, десталінізації та боротьби за владу, врегулювання становища амністованих інвалідів системою соціального забезпечення України та заходи щодо адаптації осіб з обмеженими можливостями до соціального середовища. Розкрито категорії ув’язнених ГУЛАГу, що потрапили під амністію, кількість осіб, яка прибула після неї до УРСР. Проаналізовано заходи, які вживалися щодо надання допомоги, відновлення виплат, адаптації, реабілітації та соціалізації інвалідів, що потрапили під амністію. Досліджено прояви бродяжництва та жебрацтва в означений період. З’ясовано, що система соціального забезпечення УРСР виявилася неготовою для вирішення нових завдань, не володіла достатньою мережею закладів і ресурсами, не спромоглася забезпечити амністованих інвалідів найнеобхіднішим у короткі терміни. Тогочасне суспільство зіштовхнулося із соціальною кризою, одним з проявів якою стала соціальна невлаштованість реабілітованих інвалідів.
Oleksandr Monych
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті проаналізовано історію появи та розвитку Петро-Павлівського чоловічого монастиря в селі Вільхівці Тячівського району Закарпатської області. Предметно досліджуються окремі аспекти діяльності обителі у XVIII ст.: установчі документи, список настоятелів, склад чернецтва, насельників, соціальна, фінансово-господарська та культурна складові життя обителі. Окремі архівні джерела вводяться до наукового обігу вперше, а тому подають нові дані з історії обителі, особливо активної фази її діяльності у 1708-1751 роках.
Oleksandr Kadeniuk, Vasyl Sazhko
Published: 1 July 2021
Abstract:
Historical aspects of the development and formation of socio-political and public organizations in Volyn, which after the end of the World War I was under the rule of two totalitarian powers – the Soviet Union and the Polish-Lithuanian Commonwealth I is studied in the article. The role of Ukrainian immigration in the creation of Ukrainian socio-cultural and political centers was considered, and the optimal ways of solving national problems were searched for. On the example of Volyn lands it is proved that despite the difference of social and political systems, which dominated both Western and Eastern parts of Volyn, the process of formation of the national idea represents an organic unity in all Ukrainian lands.
Lidiia Bilichenko
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті досліджено реформування системи каторжних тюрем у Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що виникнення каторжних тюрем на території України пов’язано з пенітенціарною реформою імператора Олександра ІІ 1869 р., у результаті якої в Харківській губернії було створено Новоборисоглібський і Новобєлгородський каторжні централи. Доведено, що основною причиною відкриття каторжних тюрем в Україні стало зростання революційного руху та збільшення кількості засуджених осіб до каторжних робіт за революційну пропаганду. У результаті пенітенціарної реформи 1906-1907 рр. на території України було відкрито Харківську, Херсонську та Миколаївську каторжні тюрми.
Andrii Sinitskyi
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті досліджено участь закарпатської політичної та духовної еліти у процесі проголошення, розбудови й захисту Карпатської України. Спираючись на принципи історизму, а також комплексності та наукової об’єктивності, автор статті здійснив осмислення конкретно-історичних передумов формування закарпатської політичної та духовної еліти у геополітичних процесах початку ХХ ст. Окреслено детермінуючі фактори, що спричинили особливості політичної диференціації та суспільної сегментації політичної еліти Закарпаття досліджуваного періоду, на основі чого здійснено характеристику сегментного складу та функціональних особливостей політичної й духовної еліти Закарпаття у період між двома світовими війнами.
Oleg Druzdiev
Published: 1 July 2021
Abstract:
У статті розкрито історію появи та функціонування каплиці святого Бенедикта у львівському костелі о. Єзуїтів. Проаналізовано зв’язки фундатора каплиці з львівським осередком Товариства Ісуса, а також причини появи нової святині у храмі та значення, яке вона мала для жителів Львова у різний час. На основі виявлених документів, зроблена теоретична реконструкція вигляду каплиці після її відновлення у кінці XIX ст. Введено до наукового обігу два раніше невідомих документи з історії каплиці. Проаналізовано ідейне навантаження збережених до наших днів пам’яток, які збереглись у приміщенні колишнього костелу о. Єзуїтів.
Back to Top Top