Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки

Journal Information
ISSN : 1817-2237
Published by: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 26
Filter:

Latest articles in this journal

Yevhen Pirus, Donetsk Regional Center For Educational Quality
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 66-75; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.9

Abstract:
Мета цієї та попередньої статті [14] є класифікація тернарних квазігруп за групами їх парастрофної симетрії.
M. I. Kuchma, Нацiональний Унiверситет “Львiвська Полiтехнiка”, H. V. Ivasyk
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 46-51; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.6

Abstract:
Встановлено необхідні і достатні умови існування факторизації симетричних матриць, які симетрично еквівалентні до форм Сміта, над кільцями полінонів з інволюцією.
T. V. Voloshyna, Схiдноєвропейський Нацiональний Унiверситет Iменi Лесi Українки
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 13-19; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.2

Abstract:
Описано котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень скінченної множини. Отримано критерій Sn нормальності для котранзитивних піднапівгруп повної напівгрупи перетворень.
H. V. Krainichuk (Shelepalo), Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 34-45; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.5

Abstract:
У цій статті зведено всі чисті нетривіальні узагальнені бінарні квазігрупові функційні рівняння функційної довжини 5 до вивчення не більше як 52 таких рівнянь з точністю до парастрофно-первинної рівносильності. Всі вони поділені за кількістю незалежних предметних змінних та за предметним типом. Встановлено, що функційних рівнянь предметного типу (7;0;0) існує не більше двох рівнянь; типу (5;2;0) не більше 11; типу (4;3;0) не більше 18 та предметного типу (3;2;2) не більше 21 рівняння.
O.O. Desiateryk, Мiжнародний Науково-Навчальний Центр Iнформацiйних Технологiй Та Систем Нан України Та Мон України
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 20-25; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.3

Abstract:
У цій статті ми досліджуємо запитання чи є напівгрупа Брандта варіантом іншої напівгрупи. Ми довели, що варіант напівгрупи, яка не містить біциклічної піднапівгрупи не є напівгрупою Брандта. Для нескінченної напівгрупи, яка містить біциклічну піднапівгрупу, варіант породжений елементом з цієї піднапівгрупи не є напівгрупою Брандта.
R. Skuratovskii, Kpi Ntuu, A. Williams, Cardiff University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 76-96; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.10

Abstract:
Фактор група по комутанту для обмеженого i необмеженого вiнцевого добутку знайдено. Дослiджено множини твiрних для вiнцевого добутку. Структура вiнцевого добутку з неточною дiєю активної групи знайдена. Дослiджено мiнiмальну систему твiрних вiнцевого добукту i його комутанту, властивостi комутанта.
A. V. Tarasevych, Khmelnytsky National University
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 97-107; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.11

Abstract:
Два функциональных уравнения называются парастрофно-первично-эквивалентными, если одно уравнение может быть получено с другого за конечное число применений действий: 1) замены сторон уравнения; 2) переименования функциональных переменных; 3) переименования предметных переменных; 4) применения первичных тождеств ([11]).
Yu. V. Zhuchok, Луганський Нацiональний Унiверситет Iменi Тараса Шевченка
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 26-33; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.4

Abstract:
У статті наведено приклади (впорядкованих) допельнапівгруп та досліджено деякі зображення допельнапівгруп.
T. D. Lukashova, Сумдпу Iменi А.с. Макаренка
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 52-57; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.7

Abstract:
У статті розглядаються скінченні p -групи, в яких норма абелевих нециклічних пігруп недедекіндова. Встановлено ряд загальних властивостей таких груп. Доведено, що скінченна p -група, в якій норма абелевих нециклічних підгруп недедекіндова і не містить абелевих нециклічних підгруп, також не містить таких підгруп.
T. V. Obikhod
Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки pp 58-65; doi:10.31558/1817-2237.2019.1-2.8

Abstract:
F-теорія, як дванадцятивимірна теорія, яка є претендентом на Теорію всього, повинна бути компактифікованою на еліптично розшарований трифолд або фоурфолд Калабі-Яу. Такі многовиди мають еліптичну криву як шар і їх бази можуть мати особливості. Ми розглядали орбіфолд як найпростішу неплоску конструкцію. Роздуті моди сингулярностей орбіфолду можуть бути розглянуті як координати комплексифікованого простору модулів Келера.
Back to Top Top