Cybersecurity: Education, Science, Technique

Journal Information
EISSN : 26634023
Current Publisher: Borys Grinchenko Kyiv University (10.28925)
Total articles ≅ 39
Filter:

Latest articles in this journal

Cybersecurity: Education, Science, Technique; doi:10.28925/2663-4023

Zoreslava Brzhevska, Nadiia Dovzhenko, Roman Kyrychok, Galyna Gaidur, Andriy Anosov, State University of Telecommunications, Borys Grinchenko Kyiv University
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 88-96; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.8896

Yanina Roy, Nataliia Mazur, Olena Riabchun
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 97-103; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.97103

Serhii Smirnov, Liudmyla Polishchuk, Tetiana Smirnova, Oksana Konoplitska-Slobodeniuk, Oleksii Smirnov, Central Ukrainian National Technical University
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 63-87; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.6387

Volodymyr Pikh, Mykhaylo Bestylnyy, Vasyl Sheketa, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 122-133; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.122133

Yurii Borsukovskyi, Victoria Borsukovska, Borys Grinchenko Kyiv University
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 42-52; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.4252

Mykola Pasyeka, Nadiia Pasieka, Mykhaylo Bestylnyy, Vasyl Sheketa, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 112-121; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.112121

Yanina Roy, Nataliia Mazur, Olena Riabchun, Borys Grinchenko Kyiv University, State Research Institute of the Special communication and information protection of Ukraine
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 97-103; doi:10.28925/10.28925/2663-4023.2019.3.97103

Vladyslav Yaskevych, Oleksandr Klochko, Borys Grinchenko Kyiv University, State University of Telecommunications
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 104-111; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.104111

Volodymyr Barannik, Tatyana Belikova, Maksim Kapko, Irina Gurzhiy, State Technological University, Ivan Kozhedub Kharkiv National University of Air Force, Віті Імені Героїв Крут
Cybersecurity: Education, Science, Technique, Volume 3, pp 53-62; doi:10.28925/2663-4023.2019.3.5362