Academic Perspective Procedia

Journal Information
EISSN : 26675862
Current Publisher: Academic Perspective (10.33793)
Total articles ≅ 180
Filter:

Latest articles in this journal

Ebru Yılmaz, Fatih Çalışkan
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1309-1318; doi:10.33793/acperpro.02.03.145

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zeliha Çağla Kuyumcu, Hakan Aslan
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1297-1308; doi:10.33793/acperpro.02.03.144

Abstract:Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında trafik kazaları önemli bir yer tutmaktadır. Trafik kazası nedenli ölüm oranlarını azaltmak için dünyada ve ülkemizde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, trafik kazalarına neden olan unsurlar araştırılarak, veri madenciliği tekniklerinden olan birliktelik analizi ile bu nedenler arasında çeşitli ilişkiler kurulmuş ve kazaları azaltıcı önlemlere yönelik sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünden elde edilip çalışmada kullanılan trafik kaza verilerinde trafik kazaları; insan hataları (sürücü, yaya ya da yolcu) ile taşıt ve yol kusurlarından oluşmaktadır. Analiz sürecinde 2000-2017 yılları arasında gerçekleşen trafik kazaları incelenmiş olup, trafik kaza tutanaklarında farklı şekillerde anlatılan ve kaydedilen aynı tür hatalar tek başlıklara indirgenerek veriler düzenlenmiş ve sonrasında veri madenciliği ile analiz edilmiştir.
Sedat Sert, Ertan Bol, Aşkın Özocak
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1396-1409; doi:10.33793/acperpro.02.03.155

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1388-1395; doi:10.33793/acperpro.02.03.154

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Beytullah Eren, Ipek Aksangür
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1349-1356; doi:10.33793/acperpro.02.03.150

Abstract:Atık yönetiminin yapıldığı çevresel tesislerin kontrolünde gerçekçi modellere ve doğru tahminlere ihtiyaç vardır. Doğru tahmin modelinin geliştirilmesinin en önemli adımı sağlıklı verin olmasıdır. Çevresel tesislerden temin edilen verilerin ön işlem aşamasında kalitesiz verilerinin temizlenmesi ve eksik verilerin tamamlanması gerekmektedir. Bu çalışmada bir çevresel tesisten Ocak 2016 - Eylül 2018 tarihleri arasında toplanan verilerden veri madenciliği programı ile modelleme öncesi temiz verilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Verilerin temizlenmesi aşamasında; pH, Eİ, AKM, KOİ, BOİ5, Yağ-Gres ve TÇK parametrelerine ait sırasıyla 25, 141, 26, 22, 241, 645 ve 688 adet eksik veri tespit edilmiştir. Eksik veriler ortalama değerler göz önüne alınarak tamamlanmıştır. Sonrasında 10 adet gürültülü veri belirlenmiş ve satır bazlı temizleme yapılmıştır. Sezonluk ortalama değerlerin belirlenmesi için BOİ5 parametresi kullanılmış ve sezonluk ortalama değerler program aracılığı ile hesaplanmıştır. Böylece bir çevresel tesisin ham verilerinin veri madenciliği programları yardımı ile temizlenmesi ve eksik verilerin tamamlanarak modelleme uygulanması için hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.
Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1275-1282; doi:10.33793/acperpro.02.03.142

Abstract:Groundwater is one of the most important natural resources in the world and plays a very important role in the supply of drinking water. Fluoride is probably one of the most common groundwater pollutants in the world for various reasons (structure of soil and rocks, etc.). The concentration of fluoride in groundwater above 1.5 mg/L begins to pose some risks to human health. Various conventional techniques such as adsorption, ion exchange, reverse osmosis, nanofiltration, precipitation have been developed for the removal of fluoride from water. However, they have several limitations, such as post-treatment re-treatment, less efficiency and higher installation costs. The electrocoagulation process is an effective technology for fluoride removal within conventional techniques. In this study, fluoride removal technologies are emphasized, and the studies done in this field are examined. The aim of this study is to investigate the advantages of electrocoagulation method in fluoride removal and to compare electrocoagulation process with other treatment technologies.
Ertan Bol, Zeynep Süreyya Genç
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1377-1387; doi:10.33793/acperpro.02.03.153

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ayşe Mollaismailoğlu, Onur Öztürk, Adnan Öner
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1283-1296; doi:10.33793/acperpro.02.03.143

Abstract:Bu çalışmanın amacı çimento ile yüksek oranlarda yüksek fırın cürufunu (YFC) yer değiştirerek kendiliğinden yerleşen beton (KYB) elde etmek ve bu betonların mekanik özelliklerini incelemektir. Hazırladığımız karışımlarda çimento ile yüksek fırın cürufu %15, %30, %45, %60, %75 ve %90 oranlarında yer değiştirilmiştir. Bunlara ek cüruf kullanılmadan elde edilen referans numunesiyle birlikte 7 farklı karışım elde edilmiştir. KYB ’lerde hiper akışkanlaştırıcı katkı (HA), doğal kum, kırma kum ve kırma taş kullanılmıştır. Elde edilen betonda taze beton deneyi olarak yayılma deneyi (slump deneyi) yapılmıştır. Ardından silindir, prizma ve aşınma deneyi için küp kalıplara beton dökülerek numuneler elde edilmiştir. Numuneler üzerinde 7 ve 28 günlük basınç, yarmada çekme, eğilme ve 28 günlük aşınma deneyleri yapılmıştır. Kontrol numunesi referans alınarak çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre YFC ile çimento yer değiştirme oranının %45’e kadar olumlu sonuç verdiği, %45’ten fazla yer değiştirme yapıldığında ise taşıma değerleri düşerken aşınma direncinin yeterli sonuçlar verdiği görülmüştür.
Iskender Güman, Sedat Sert
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1410-1419; doi:10.33793/acperpro.02.03.156

Abstract:The most important issues to be considered in roller compacted concrete (RCC) dams are to determine whether the bearing capacity values of the dam are sufficient, the presence of soils that may cause differential settlements and the presence of permeable layers in the environment. If there are problems in the environment regarding these issues, it is necessary to strengthen the environment or to provide impermeability where necessary. Injection method is frequently used in the world to complete the construction of dams as impermeable structure. Injection may be needed due to the support of the interface between the bedrock and the dam body and the geological and geotechnical properties of the bedrock. In this paper, the geological characteristics of the main rock under İhsaniye Dam, the drilling works, the materials and equipment used in the injection and the amount of injection are presented.
Hakan Aslan, Burak Karslı
Published: 22 November 2019
Academic Perspective Procedia, Volume 2, pp 1331-1348; doi:10.33793/acperpro.02.03.149

Abstract:Günümüz dünyasının gelecek için öngördüğü sorunların başında gelen ulaşım konusu ülkemizde de en büyük problemlerden birisidir. Söz konusu ulaşım problemini çözebilmek adına bir çok somut adım ve vizyon proje geliştirilse de asıl çözüm, toplulukların hareketlilik taleplerinin ortak paydada giderebilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle toplu taşıma sistemleri kentlerin ulaşım sistemlerinde yaşadıkları problemin en önemli ve etkili çözüm yollarıdır. Özel araç sayısındaki artış, çarpık kentleşme, kırsaldan kentlere plansız göçler, geleceğe miras bırakılacak olan çevre ve kısıtlı arazi imkânları sorunsuz ulaşım arterleri ve konforlu ulaşım için gerekli planlamaların yapılmasında ve stratejilerin geliştirilmesinde karşılaşılan en büyük engellerdir. Bu engellerin aşılabilmesi adına toplumların ortak alan ve ortak paydada buluşup sorunları birlikte çözebilmeleri ulaşım mühendisliği temelinde yapılacak bu tür bilimsel çalışmaların uyandıracağı fikirler ile mümkündür. Bu çalışmada Sakarya ili ölçeğinde toplu taşıma adına mevcut sistemin verilerinin toplanması, analizi ve elde edilen çıktılar perspektifinde öneriler yer almaktadır. Performans ölçümü için anket tekniğinden yararlanılmış ve çıkan sonuçlar üzerinden mevcut sistem analiz edilmiştir. Son olarak, sonuç ve öneriler kısmıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs işletmesine gerekli bilimsel destek verilmiştir.