Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism

Journal Information
ISSN / EISSN : 26167603 / 26181460
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 27
Filter:

Latest articles in this journal

Anatolii Polovyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 60-79; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173025

Serhii Zakharin, Yining Li, Yajun Shi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 40-48; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173022

Oleksandr Kolotukha
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 6-17; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173017

Anatolii Dotsenko, Valeriia Dulska
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 80-87; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173026

Lesia Ustymenko, Nataliia Bulhakova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 49-59; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173023

Volodymyr Antonenko, Volodymyr Khutkyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 18-31; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173018

Alla Нavryliuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 32-39; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173019

Viktor Zinchenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism pp 112-117; doi:10.31866/2616-7603.2.2018.154599

Abstract:Стаття присвячена розгляду проблеми функціонування туристичних фірм в особливих умовах, які характеризуються підвищеним ризиком законно-правового регулювання життєздатності певного регіону чи країни в цілому, введенням надзвичайного або військового стану, появою ознак туристичного екстремізму. Українсько-російський конфлікт, який має всі ознаки геополітичного конфлікту, змушує бути готовим туристичні фірми України працювати в умовах надзвичайного стану і військового положення (введеного в Україні за ініціативи президента України і схваленого Верховною Радою України). У зв’язку з цим виникає потреба осмислення «лінії поведінки» в подібних умовах туристичних фірм, власне як туроператорів так і туристичних агентів. Психологічно їх діяльність може стати каталізатором процесів, що відбуваються. Діяльність туристичних фірм – дзеркальне відображення життя країни, регіону, настрою в суспільстві. Від їх упевненого чи панічного стилю продажу туристичних послуг залежить настрій серед пересічних громадян. В той же час, саме туристичні фірми мають в одну із перших черг попереджувати своїх клієнтів про можливі ступені ризику в разі виникнення обставин надзвичайного характеру. Українські туроператори накопичили певний досвід подібних практик відносно періодично нестабільної ситуації в Єгипті, Туреччині, Таїланді. В даній статті робиться спроба зробити акцент на їх діяльність в умовах форс мажорних обставин безпосередньо в самій Україні.
Tetiana Tkachenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism pp 91-99; doi:10.31866/2616-7603.2.2018.154594

Abstract:У статті визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу, що визначають стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Удосконалено методичну інструкцію комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу для формування повного та раціонального визначення її змісту та відповідних концепцій. Методологічною основою для вирішення завдань була серія традиційних загальнонаукових методів дослідження та оцінки туристичного та ресурсного потенціалу. Проте найбільший вплив на формування змістовно-термінологічних характеристик концепції чинять рекреація та туризм. Встановлено, що у межах комплексної оцінки ресурсно-рекреаційної системи головну роль відіграє наявність та стан матеріально-технічний засобів й (національна) туристична інфраструктура в цілому. Надано сучасну характеристику питанням паспортизації та оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів, що є одним із головних завдань менеджменту рекреаційного природокористування, що формують, впливають та визначають стан та перспективи розвиток туристичного потенціалу України. Доведено, що аналіз туристично-ресурсного потенціалу території (акваторії) є вихідною науковою базою для розробки стратегії та планів розвитку туризму на державному та регіональному рівнях. Визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки, що визначають стан та перспективи розвитку туристично-ресурсного потенціалу України. На підставі отриманих результатів розроблено низку практичних рекомендацій, що...