Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism

Journal Information
ISSN / EISSN : 26167603 / 26181460
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 27
Filter:

Latest articles in this journal

Serhii Zakharin, Yining Li, Yajun Shi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 40-48; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173022

Oleksandr Kolotukha
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 6-17; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173017

Anatolii Dotsenko, Valeriia Dulska
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 80-87; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173026

Lesia Ustymenko, Nataliia Bulhakova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 49-59; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173023

Volodymyr Antonenko, Volodymyr Khutkyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 18-31; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173018

Alla Нavryliuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 32-39; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173019

Anatolii Polovyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 2, pp 60-79; doi:10.31866/2616-7603.2.1.2019.173025

Tetiana Tkachenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism pp 91-99; doi:10.31866/2616-7603.2.2018.154594

Abstract:У статті визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу, що визначають стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Удосконалено методичну інструкцію комплексної оцінки туристично-ресурсного потенціалу для формування повного та раціонального визначення її змісту та відповідних концепцій. Методологічною основою для вирішення завдань була серія традиційних загальнонаукових методів дослідження та оцінки туристичного та ресурсного потенціалу. Проте найбільший вплив на формування змістовно-термінологічних характеристик концепції чинять рекреація та туризм. Встановлено, що у межах комплексної оцінки ресурсно-рекреаційної системи головну роль відіграє наявність та стан матеріально-технічний засобів й (національна) туристична інфраструктура в цілому. Надано сучасну характеристику питанням паспортизації та оцінки природних рекреаційно-туристичних ресурсів, що є одним із головних завдань менеджменту рекреаційного природокористування, що формують, впливають та визначають стан та перспективи розвиток туристичного потенціалу України. Доведено, що аналіз туристично-ресурсного потенціалу території (акваторії) є вихідною науковою базою для розробки стратегії та планів розвитку туризму на державному та регіональному рівнях. Визначено та запропоновано основні критерії класифікаційних характеристик та особливостей комплексної оцінки, що визначають стан та перспективи розвитку туристично-ресурсного потенціалу України. На підставі отриманих результатів розроблено низку практичних рекомендацій, що...
Oleksandr Zarakhovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism pp 34-44; doi:10.31866/2616-7603.2.2018.154411

Abstract:Стаття присвячена аналізу концептуальних поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених на використання нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу. Метою роботи є наукове осмислення цінності нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу. З’ясовано, що цінність нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-екскурсійного ресурсу розглядається науковцями здебільшого в двох аспектах: патріотичного виховання громадян та економічного збагачення. Наголошено, що культурна спадщина, залучена в туристичну діяльність, відіграє важливу роль у вихованні та збереженні національно-культурної ідентичності людини, а також є потужним інструментом економічного розвитку туристичних дестинацій. Проведені дослідження поглиблюють теоретико-методологічні засади залучення нерухомих об’єктів культурної спадщини в туристичну діяльність на сучасному етапі сталого розвитку туризму.