Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism

Journal Information
ISSN / EISSN : 2616-7603 / 2618-1460
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 52
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Hanna Voroshylova, Yuliia Rokytko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 166-174; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221275

Abstract:
Однією з основних причин стрімкого розвитку туризму є орієнтація економік значної частини країн світу на індустрію туризму, що можна пояснити його важливою роллю в економічному зростанні держав. Однак зовнішні чинники, такі як пандемія вірусу COVID-19, природні катаклізми в певних регіонах, війни та техногенні катастрофи, безпосередньо впливають на динаміку сфери гостинності та туризму в негативному аспекті. Саме завдяки маркетинговій діяльності та використанню інструментів маркетингового комплексу підприємства можуть уникати негативних наслідків і продовжувати здійснювати свою діяльність, стримуючи наслідки форс-мажорних обставин. Цим і обумовлюється актуальність обраної теми дослідження.
Alla Havryliuk, Yuliia Kyselova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 153-165; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221273

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні основи й особливості формування успішної репутації фахівця-туризмознавця; виокремлено методологічний підхід до формування успішної репутації в туристичному бізнесі в Україні; розглянуто та проаналізовано основні стратегії управління діловою репутацією фахівця-туризмознавця; обґрунтовано висновок про те, що успішну репутацію фахівців туристичного бізнесу України потрібно розглядати як стратегічний інструмент; запропоновано ефективні інструменти формування та розвитку успішної репутації фахівців-туризмознавців.
Mariana Senkiv, Myroslava Haba, Anastasiia Shevchuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 175-184; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221276

Abstract:
У статті подано порівняльний аналіз географії та сучасного стану апітуризму в Україні та Словенії. Схарактеризовано сутність апітуризму та його значення для досягнення цілей сталого розвитку. Aпiтуризм є формою туризму, пов’язаною з бджільництвом як традиційною професією і продуктами бджільництва в екологічному, харчовому і медичному аспектах. За своєю суттю апітуризм є сталим, таким, що не виснажує ресурси, а сприяє їх збагаченню. Проаналізовано основні передумови розвитку, ринки та географію апітуризму України та Словенії. Україна є одним з основних виробників меду у світі. Найперспективнішими з регіонів України для розвитку апітуризму є Прикарпаття та Закарпаття, оскільки там бджільництво – це поширена галузь, пріоритетна та достатньо прибуткова. Словенія не відзначається значною кількістю вуликів і бджолярів чи значним виробництвом меду, але бджоли відіграють величезну роль у словенській культурі. Словенія є єдиною державою-членом Європейського Союзу, яка захистила свою рідну бджолу – карніольську, та однією з перших в Європі, хто заборонив використовувати пестициди, шкідливі для бджіл. Словенський мед має статус захищеної географічної вказівки. Відомими апітуристичними центрами в Словенії є: Любляна, Блед, Радовлиця, Лашко, Брда, Жировниця, Марибор, Водоле, Бохінь і багато інших, тобто села, міста, цілі регіони. Виявлено основні проблеми розвитку апітуризму в Україні. Вивчено досвід Словенії в розвитку апітуризму та визначено пріоритетні напрями розвитку апітуризму в Україні, де слід розвивати наявний потенціал апітуризму, зокрема забезпечити сприятливу нормативно-правову базу, створити регіональні програми розвитку апітуризму та бджільництва, захистити бджіл від пестицидів, надати статус географічної вказівки українському меду, зокрема закарпатському. Громадські організації мають вивчати міжнародний, зокрема словенський, і внутрішній досвід у галузі апітуризму, підготувати навчально-методичні матеріали, організувати навчання пасічників щодо надання послуг апітуризму та їх просування. Розроблено апітуристичний маршрут «Медовий шлях двох країн – України та Словенії». Для зростання зацікавленості апітуризмом серед перспективних туристів слід розробляти нові апітуристичні програми та маршрути, зокрема не тільки внутрішні, а й міжнародні (наприклад, українсько-словенські).
Khrystyna Pletsan, Snizhana Sakharchuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 144-152; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221272

Abstract:
У статті проаналізовано теоретичні основи й особливості туристично-рекреаційного районування; розкривається концепція туристичного кластеру; виокремлено методологічний підхід туристично-рекреаційного районування в Україні; представлено метод кластеризації як інструменту розвитку конкурентоспроможності ринку туристичних послуг України; обґрунтовано висновок про те, що туристично-рекреаційне районування України є ефективним мультиплікативним інструментом залучення інвестицій і просування туристичних ресурсів; запропоновано алгоритм створення та розвитку туристичного кластеру на сучасному етапі
Olha Tsymbala
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 185-195; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221277

Abstract:
У статті виділено один з видів бальнеологічних ресурсів України – термальні води Закарпаття як важливий ресурс велнес-туризму. Схарактеризовано основні термальні басейни та лікувально-оздоровчі комплекси, які діють на основі термальних вод у регіоні, зокрема осередки в м. Берегово («Жайворонок»), смт Солотвино, таких селах, як Велятино («Теплі води»), Косонь («Термальні води “Косино”», «Еко-Термал»), Барвінок («Золота гора»), Лумшори, Ужок («Ужанські купелі»). Окреслено ключові послуги, які отримують туристи в досліджуваних локаціях; коротко схарактеризовано спеціалізацію лікувально-оздоровчих комплексів та їхню інфраструктуру. Проаналізовано роль і місце термальних вод Закарпаття та лікувально-оздоровчих комплексів, що діють на їхній основі, під час формування програми турів на прикладі діяльності туристичної компанії «Відвідай». Виявлено, що оздоровчий комплекс «Жайворонок» у м. Берегово, туристичний комплекс «Теплі води» у с. Велятино, оздоровчо-рекреаційний комплекс «Термальні води “Косино”» у с. Косонь та термальний комплекс готелю-ранчо «Золота гора» у с. Барвінок були найбільше разів включені до різних програм турів Закарпаттям компанією «Відвідай». Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні та систематизації інформації про ключові центри термальних вод у межах Закарпатської області та стан їх залучення до програми кількаденних турів (на прикладі компанії «Відвідай»).
Viktor Zinchenko, Yevheniia Dubchak
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 209-218; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221279

Abstract:
Туристичні оператори зазначають, що епідемія коронавірусу COVID-19 стала надзвичайною ситуацією для всього світу. Глобальний карантин, заборона туристичних поїздок – вимушені заходи країн, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.У роботі подано результати аналізу досліджень провідних учених і аналітиків з проблеми впливу форс-мажорних обставин, що викликані пандемією, на індустрію гостинності, статистичні дані міжнародних і українських організацій сфери туризму про стан галузі під час пандемії; систематизовано та узагальнено практичний досвід країн з подолання наслідків пандемії та глобальної економічної кризи у сфері гостинності.Сформовано висновки та практичні рекомендації суб’єктам підприємницької діяльності індустрії гостинності в Україні з мінімізації наслідків пандемії COVID-19.
Ihor Smyrnov, Olha Liubitseva
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 196-208; doi:10.31866/2616-7603.3.2.2020.221278

Abstract:
Стає все більш очевидним, що туризм – один з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 секторів економіки. Незважаючи на те, що напрямки подорожей під час пандемії суттєво змінилися та скоротилися, туристичний бізнес в Україні й у багатьох країнах-лідерах туризму шукає вихід зі скрутного становища, будь-які можливості відновитися та запропонувати подорожувальникам інноваційні туристичні продукти. За 9 місяців поширення пандемії коронавірусу та введення локдауну в більшості туристичних дестинацій туристичний бізнес винайшов нові форми забезпечення потреб подорожувальників, розробив і впровадив інноваційні туристичні продукти та маркетингові інструменти. Водночас у період дії локдауну та пандемічних обмежень у сфері обслуговування готельно-ресторанний бізнес і сфера розваг в Україні шукає та знаходить шляхи уникнення зазначених обмежень.
Lesia Ustymenko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 81-90; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207503

Abstract:
У роботі подано результати аналізу впливу національних, культурних і релігійних традицій на формування wellness-туризму. Методологічну основу дослідження становить критичний аналіз основних дефініцій культурологічних, туризмознавчих і релігієзнавчих джерел для дослідження впливу національних культурних і релігійних традицій; суспільно-історичний аналіз та міждисциплінарний синтез основних принципів формування wellness-туризму; методи індукції та дедукції, а також контент-аналіз. Визначено нові форми та підвиди wellness-туризму, що можуть формуватися на основі трансляції національних, культурних і релігійних традицій, зокрема креативно-розвивальний та духовно-езотеричний туризм. Обґрунтовано поняття «духовно-езотеричний туризм» і «креативно-розвивальний туризм». Проаналізовано найбільш відомі культурні, субкультурні та релігійні традиції, що суттєво впливають на формування wellness-туризму. Визначено пріоритетні традиції, що створюють базу для формування інноваційних підвидів wellness-туризму. Обґрунтовано доцільність використання досвіду вивчення різних національних, культурних і релігійних традицій у пошуку інноваційних форм організації туристичних подорожей, зокрема wellness-туризму, орієнтованих на всебічний саморозвиток особистості.
Yevhen Kozlovskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 128-136; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207516

Abstract:
У статті наведено характеристику основних видів інформаційних систем і технологій, що використовуються в процесі туристичної діяльності, зокрема спеціалізованих програмних продуктів, глобальних комп’ютерних мереж, інформаційних технологій бронювання та резервування, інтегрованих комунікаційних мереж, систем мультимедіа, інформаційних систем менеджменту, технологій просування туристичних продуктів і послуг. Зазначено, що сучасний туристичний бізнес є не лише одним з найбільш динамічних, він надзвичайно насичений різноманітною інформацією. Усі досягнення та здобутки в цій галузі економіки безпосередньо залежать від швидкості обміну інформацією, її актуальності, своєчасності отримання, адекватності та повноти. Тому активнее використання інформаційних систем і технологій на туристичних підприємствах може значно збільшити попит на запропоновані продукти, наростити клієнтську базу та підвищити конкурентоспроможність.
Khrystyna Pletsan
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, Volume 3, pp 34-45; doi:10.31866/2616-7603.3.1.2020.207491

Abstract:
У статті зроблено ретроспективний аналіз розвитку і реформування національного туристичного ринку. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку ринку туристичних послуг і ринок туристичних послуг в Україні. Розкрито сутність й функціональну роль ринку туристичних послуг України. Доведено, що ринок туристичних послуг виконує відповідну функціональну роль, зокрема реалізацію вартості та споживчої вартості туристичного продукту; підтримку балансу попиту і пропозиції на туристичний продукт тощо. Узагальнено кращий зарубіжний досвід формування та розвитку ринку туристичних послуг, можливості адаптації в Україні. Обґрунтовано, що закордонний досвід є цікавим і корисним для України. На основі отриманих результатів дослідження розроблено низку практичних рекомендацій з метою впровадження та реалізації оптимізації управління ринком туристичних послуг в Україні.
Back to Top Top