Правничий часопис Донецького університету

Journal Information
ISSN : 2518-7953
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 70
Filter:

Latest articles in this journal

S. N. Pavlyuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 54-62; doi:10.31558/2518-7953.2019.1.7

Abstract:
У статті досліджено особливості договірного регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, визначено напрями вдосконалення відповідного транспортного законодавства. На підставі аналізу законодавства України, вітчизняних та іноземних наукових джерел обґрунтовано пропозиції щодо регламентації правового статусу учасників такого перевезення, розширення видів таких договорів новими договірними конструкціями, закріплення на рівні законодавства особливостей укладення договорів, що опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, в електронній формі.
V. I. Novoshytska, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 28-34; doi:10.31558/2518-7953.2019.1.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. P. Amelicheva, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 3-12; doi:10.31558/2518-7953.2019.1.1

Abstract:
Стаття присвячена характеристиці гідної праці в сучасних умовах розвитку України. Автором аналізуються норми внутрішньодержавного законодавства про працю й актів договірного характеру, що регулюють відносини у сфері гідної праці, й безпосередньо стосуються централізованого, локального (колективнодоговірного) методів регулювання зазначених відносин.Основними результатами проведеного дослідження є висновки щодо змісту поняття «гідна праця» через основну правову конструкцію понятійного апарату трудового права «трудові відносини», розробка пропозицій щодо вдосконалення норм чинного КЗпП України під впливом концепції гідної праці.
Yu. Pavlyuchenko, A. Koshevets, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 35-44; doi:10.31558/2518-7953.2019.1.5

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, зокрема на аграрному ринку. На основі аналізу положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики з розгляду справ про відшкодування збитків розглянуто зміст правової роботи щодо встановлення, розрахунку та доказування кожної складової збитків, виявлено неоднозначний підхід суду до оцінки доказів щодо наявності причинно-наслідкового зв’язку між збитками у вигляді додаткових витрат, неодержаного прибутку (втраченої вигоди) та фактом порушення господарського договору.На основі проведеного дослідження запропоновано визначення правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, та конкретизовано положення стосовно змісту такої роботи щодо кожної складової збитків.
I. V. Stadnik, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 22-27; doi:10.31558/2518-7953.2019.1.3

Abstract:
Стаття присвячена аналізу поняття та видів функцій механізму правового регулювання господарських відносин, що забезпечують його дієвість. Визначено поняття функцій механізму правового регулювання господарських відносин. Доводиться, що механізм правового регулювання господарських відносин виконує низку особливих функцій, зокрема ідеологічну, інтегративну, моделювання, трансляційну, перетворення.
Yu. Serebryakova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Правничий часопис Донецького університету pp 104-113; doi:10.31558/2518-7953.2019.2.13

Abstract:
Статтю присвячено дослідженню захисту права власності в господарському судочинстві. На основі аналізу положень Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики розглянуто особливості розгляду господарськими судами справ за позовами про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю з підстави відсутності спору про право, виявлено судову позицію про неможливість розгляду таких справ в порядку позовного провадження через відсутність спору про право. Уточнено особливості визначення способів захисту права власності за позовними вимогами, які обумовлені договором, строк дії якого припинено на момент звернення до суду.На основі проведеного дослідження пропонується запровадження розгляду господарськими судами справ щодо захисту права власності суб’єктів господарювання у разі втрати правовстановлюючих документів, необхідності виділу майна в натурі зі спільної власності, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю в порядку окремого провадження.
N. M. Koshil, Катеринопільський Районний Суд Черкаської Області
Правничий часопис Донецького університету pp 20-26; doi:10.31558/2518-7953.2019.2.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. O. Petrenko, Національний Університет «Одеська Юридична Академія»
Правничий часопис Донецького університету pp 130-136; doi:10.31558/2518-7953.2019.2.16

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I. V. Stadnik, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. S. Bondar
Правничий часопис Донецького університету pp 3-12; doi:10.31558/2518-7953.2019.2.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top