Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

Journal Information
ISSN : 2075-2970
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 36
Filter:

Latest articles in this journal

I. Yu. Protsenko, Університет Дель-Норте Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 52-61; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Ya. Hnatiuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 7-19; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. S. Boivan, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 20-30; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.2

Abstract:
У статті акцентується увага на важливості розуміння та сприйняття концепту «жертовність» і його гуманної складової на прикладах творів Оскара Вайльда. За матеріал дослідження було обрано казки О. Вайльда, оскільки у них втілено основний життєвий принцип автора, відповідно до якого творчість не є «імітацією життя», так як «описує те, чого ніколи не було», а глибинним баченням реальності у всіх її фантасмагоричних проявах. Було виконано детальний опис казок “The Nightingale and the Rose”, “The Happy Prince”, “The Devoted Friend”, оскільки вважаємо, що на прикладі цих творів можна вдало відтворити й охарактеризувати зазначену проблематику дослідження. Визначено поняття «жертовність» як потенційну складову системи особистісних вартостей, що сприяє становленню й розвитку вольового зусилля через призму внутрішніх переживань та почуттів. Тут втілюється єдність свідомості, почуття і поведінки, тобто «слово не розходиться з ділом». Разом з тим, відмічено, що сьогодні посилюється інтерес до проблем таких мовно-філософських концептів...
A. А. Grebenyuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, T. Н. Demchuk, A. V. Savytska, N. V. Striuk
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 31-40; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.3

Abstract:
У статті розглянуто іронію та диференційні ознаки іронії як філософсько-естетичної та лінгвістичної категорії. Наразі цей феномен представляє цікавість для лінгвістичного дослідження, хоча коло лінгвістичних та екстралінгвістичні досліджень за темою є дещо обмеженим. Отже, різноманітні аспекти засобів лінгвістичної оцінки, включаючи іронію як один із засобів створення комічного ефекту, набувають особливої значущості та потрапляють у фокус лінгвістичних та культурологічних наукових розвідок.Із давніх часів, питання створення комічного ефекту приваблювало не тільки митців (письменників, художників, митців), але і науковців (філософів, антропологів, психологів, логіків та лінгвістів). Відчуття комічного очевидно пов’язане із відчуттям задоволення, яке виникає у комбінації несумісних понять або порушення природного ходу речей; саме це дисонанс, який спочатку сприймається як серйозний або навіть небезпечний, виявляється абсолютно безпечним. Іронія – спеціальний засіб...
V. M. Sokolova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 93-101; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. V. Sehin, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 31-41; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
I. M. Zapukhlyak, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 74-92; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.7

Abstract:
У статті досліджуються структурні особливості фразеологізмів з лексичним компонентом «вода» в українській та «water» в англійській мовах, описані їхні семантико-граматичні розряди, виокремленні подібні та відмінні структури в англійській та українській мовах. У дослідженні використано такі методи досліджень як метод суцільної вибірки, методи аналізу та синтезу для встановлення спільних та відмінних рис фразеологізмів англійської та української мов, описовий метод та метод дистрибутивного аналізу. Виділено фразеологічні одиниці рівня лексеми, словосполучення та речення, описано їхні види. Встановлено, що фразеологізми лексичного рівня притаманні лише англійській мові, де відповідні слова стають лексемами вторинної номінації, набуваючи ідіоматичного значення шляхом метафоризації. Фразеологізми рівня словосполучення, в свою чергу, поділяються на субстантивні, ад’єктивні, дієслівні та адвербіальні семантико-структурні розряди, залежно від значення фразеологізму та...
O. O. Zaluzhna, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, V. V. Holovenko
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 62-73; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. V. Striuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 54-63; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.5

Abstract:
Одяг, на якому розміщений напис, виконує не тільки типову захисну функцію, а стає засобом комунікації, який віддзеркалює проблеми та інтереси як окремої людини, так і соціуму в цілому. Популярність одягу з написами та принтами зумовлює потребу в дослідженні написів на одязі як лінгвістичного явища. Стаття присвячена фонетичним стилістичним особливостям написів на одязі українською та англійською мовами. У ході дослідження було проаналізовано 1 200 написів англійською мовою та 365 написів українською, відібраних методом суцільної вибірки з мережі Інтернет і виокремлено ті, які характеризуються вживанням фонетичних фігур. При аналізі написів на одязі англійською та українською мовами, були виділені такі стилістичні фонетичні фігури: рима, алітерація, асонанс, анафора, епіфора, кільце.Проведено кількісний та зіставний аналіз отриманих даних і з’ясовано особливості використання фонетичних засобів в написах українською та англійською мовами. Визначено, що 157 написів українською...
Back to Top Top