Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

Journal Information
ISSN : 2075-2970
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 36
Filter:

Latest articles in this journal

I. Yu. Protsenko, Університет Дель-Норте Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 52-61; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Ya. Hnatiuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 7-19; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. S. Boivan, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 20-30; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.2

Abstract:
У статті акцентується увага на важливості розуміння та сприйняття концепту «жертовність» і його гуманної складової на прикладах творів Оскара Вайльда. За матеріал дослідження було обрано казки О. Вайльда, оскільки у них втілено основний життєвий принцип автора, відповідно до якого творчість не є «імітацією життя», так як «описує те, чого ніколи не було», а глибинним баченням реальності у всіх її фантасмагоричних проявах. Було виконано детальний опис казок “The Nightingale and the Rose”, “The Happy Prince”, “The Devoted Friend”, оскільки вважаємо, що на прикладі цих творів можна вдало відтворити й охарактеризувати зазначену проблематику дослідження. Визначено поняття «жертовність» як потенційну складову системи особистісних вартостей, що сприяє становленню й розвитку вольового зусилля через призму внутрішніх переживань та почуттів. Тут втілюється єдність свідомості, почуття і поведінки, тобто «слово не розходиться з ділом». Разом з тим, відмічено, що сьогодні посилюється інтерес до проблем таких мовно-філософських концептів...
A. А. Grebenyuk, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, T. Н. Demchuk, A. V. Savytska, N. V. Striuk
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 31-40; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.3

Abstract:
У статті розглянуто іронію та диференційні ознаки іронії як філософсько-естетичної та лінгвістичної категорії. Наразі цей феномен представляє цікавість для лінгвістичного дослідження, хоча коло лінгвістичних та екстралінгвістичні досліджень за темою є дещо обмеженим. Отже, різноманітні аспекти засобів лінгвістичної оцінки, включаючи іронію як один із засобів створення комічного ефекту, набувають особливої значущості та потрапляють у фокус лінгвістичних та культурологічних наукових розвідок.Із давніх часів, питання створення комічного ефекту приваблювало не тільки митців (письменників, художників, митців), але і науковців (філософів, антропологів, психологів, логіків та лінгвістів). Відчуття комічного очевидно пов’язане із відчуттям задоволення, яке виникає у комбінації несумісних понять або порушення природного ходу речей; саме це дисонанс, який спочатку сприймається як серйозний або навіть небезпечний, виявляється абсолютно безпечним. Іронія – спеціальний засіб...
V. M. Sokolova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 93-101; doi:10.31558/2075-2970.2019.38.8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. V. Sehin, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 31-41; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. Ya. Oleniak, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 84-93; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.7

Abstract:
Стаття має на меті охарактеризувати давньоанглійські образні порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice. Дане дослідження є першою спробою систематизувати англосаксонські художні порівняння з атрибутивним / адвербіальним маркером порівняння у звичайному ступені gelice / onlice / anlice, які є праконструкціями сучасних образних порівнянь в англійській мові з прийменниковим компонентом like. У роботі наведені критерії структурної класифікації образного порівняння, яка описує два основних структурних типи, що реалізують керування іменниками у давальному або називному відмінках з розмежуванням відкритих і закритих образних порівнянь. Виокремлено вісім структурних моделей в залежності від позиціювання та граматичного вираження компонентів конструкції з подальшою характеристикою їх статистичних та хронологічних особливостей. У статті проаналізовано усі існуючі давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice, дібрані із збережених англосаксонських рукописів, що належать до...
K. H. Lyskova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, A. V. Savytska, A. A. Grebenyuk
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 7-17; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
H. V. Onyshchak, Двнз «Ужгородський Національний Університет»
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах pp 18-30; doi:10.31558/2075-2970.2019.37.2

Abstract:
Стаття присвячена зіставному дослідженню семантичної структури лексики на позначення добра в сучасних українській та англійській мовах за допомогою методики формалізованого аналізу лексичної семантики. Укладено реєстр слів на позначення добра в двох далекоспоріднених мовах на основі суцільного аналізу найавторитетніших тлумачних словників; змодельовано їхні лексико-семантичні групи; сконструйовано матриці співвідношень досліджуваних одиниць та їхніх значень; виявлено кількісні та якісні характеристики сем іменників на позначення добра в кожній із досліджуваних мов; зіставлено семний склад лексикосемантичних груп у сучасних українській та англійській мовах.Комплексний семний аналіз лексичних одиниць на позначення добра в досліджуваних мовах на основі матриць розкрив ієрархічний порядок та організацію сем у формулах тлумачень іменників. Семний склад слів ділиться на шість підмножин, які відображають широку палітру семантики досліджуваних іменників. За...
Back to Top Top