Актуальні проблеми української літератури і фольклору

Journal Information
ISSN : 2308-1902
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 40
Filter:

Latest articles in this journal

Liudmyla Romas, Національний Технічний Університет «Дніпровська Політехніка»
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 51-64; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.5

Abstract:
У статті досліджено вияви авторської точки зору на протистояння «совєти – УПА – Армія Крайова – нацистська Німеччина» в історико-пригодницькому романі А. Кокотюхи «Чорний ліс». Основну увагу зосереджено на ідеологічній точці зору. Доведено, що авторська точка зору простежується через паралельний опис доль різних людей, через опосередковану оцінку конкретної ситуації героями, через авторські описи-роз’яснення політичної обстановки, через опозицію «свої – чужі», через діалоги героїв про історію та через детальне портретування. У поліфонічному творі наявні різні точки зору, не підпорядковані одна одній, а рівноправні. Авторська позиція простежується від опису подій довоєнної дійсності до чотиристороннього протистояння сил на території Волині.
Marharyta Yehorchenko, Національний Університет «Києво-Могилянська Академія»
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 147-160; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.13

Abstract:
У статті проаналізовано втілення ідеї життєтворчості у Василя Стуса на матеріалі його поезії, листів і літературознавчих праць. Інтелектуальні контексти, в яких формувався поет, стають основою його пошуків власного шляху як літератора, а сама література – мірилом побудови власної біографії. Життєтворчість як ключове поняття для розуміння феномена Стуса показано через романтичний та модерністський контексти, його осмислення себе як поета та етичний кодекс, що базувався на засадах правди, щирості, доброти, вірності собі, життя як страждання.
Lidia Kavun, Черкаський Національний Університет Імені Богдана Хмельницького
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 7-19; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.1

Abstract:
У статті досліджено тему урбанізму в українській модерністській художній прозі 1920-х. Проаналізовано художню модель міста як культурно-естетичний простір у контексті історіософської теорії «присмерку Європи» Освальда Шпенглера. Письменникимодерністи – А. Любченко, М. Хвильовий, Г. Шкурупій, О. Довженко, Ю. Яновський та ін., звертаючись до філософської парадигми культура/цивілізація, виражають власні самобутні ідеї та соціальну мудрість у художньому осмисленні конкретного національного буття. Вони вірили, що місто поступово сформує новий тип людського світосприймання, адекватний раціонально організованій економіці. Українську майбутність змодельовано як гармонійну й завершену цілісність, як природний і цивілізаційний едем, де поєднано духовність і технологічні досягнення.
Olga Punina, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 137-146; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.12

Abstract:
У статті об’єктом дослідження постає позиція оборони, в якій перебував Василь Стус як людина і творець. Ця позиція щодо реального (соціалістичного) світу розцінена за позицію типового інтроверта. В основі сформованої оборонної системи письменника покладено два ключових поняття – етика і творчий процес.
Mariia Reutova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 112-123; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.10

Olga Shaf, Дніпровський Національний Університет Імені Олеся Гончара
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 88-97; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.8

Abstract:
На методологічних засадах гендерного літературознавства та семіотики на матеріалі української лірики ХХ століття розглядається смисловий спектр образу дзеркала як диференційного елемента маскулінної / фемінінної поетики, що пов’язаний передусім з ідентифікаційними та сенсожиттєвими пріоритетами ліричного суб’єкта, його взаєминами з Іншим.
Oleg Solovey, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 98-111; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Victoria Chuiko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 41-50; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.4

Abstract:
У статті проаналізовані кінознаки, прийоми, за допомогою яких літературні «тексти» переносяться на екран (на прикладі творів М. Хвильового «Повість про санаторійну зону», «Сентиментальна історія», «Вальдшнепи» і їх екранізацій «Танго смерті», «Геть сором!», «Вальдшнепи»). Досліджується такий феномен, як міжмистецький діалог, у семіотичному аспекті. Актуалізовано погляди вчених на кіносеміотику, виявлено засоби й особливості перенесення художнього твору на екран, що вимагає декодування знаків одного виду мистецтва і пристосування їх до умов іншого.
Valentina Bilatska, Національний Технічний Університет «Дніпровська Політехніка»
Актуальні проблеми української літератури і фольклору pp 75-87; doi:10.31558/2308-1902.2019.27.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top