International Journal of Science Annals

Journal Information
ISSN : 2617-2682
Total articles ≅ 25
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Vasyl Vitaliyovych Yekhalov, Vladyslav Anatoliyovych Sedinkin
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3, pp 57-59; doi:10.26697/ijsa.2020.1.8

Zizi Elsayed Ibrahim Sabra, Abdelmohsen Ibrahim Daigham
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3, pp 55-56; doi:10.26697/ijsa.2020.1.7

Olena Petrivna Korniychuk, Roksolana Grigorivna Shykula, Oksana Volodymyrivna Melnyk, Yulian Tarasovych Konechnyi
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3, pp 8-15; doi:10.26697/ijsa.2020.1.2

Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3; doi:10.26697/ijsa.2020.2.2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3; doi:10.26697/ijsa.2020.2.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zizi Elsayed Ibrahim Sabra
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3; doi:10.26697/ijsa.2020.2.6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3, pp 5-6; doi:10.26697/ijsa.2020.1.1

Olexander Petrovych Romanchuk, Oksana Volodymyrivna Guzii
Published: 1 January 2020
by KRPOCH
International Journal of Science Annals, Volume 3, pp 46-53; doi:10.26697/ijsa.2020.1.6

Sudakshina Chakrabarti, Miss Vidya Bhansali
International Journal of Science Annals, Volume 3; doi:10.26697/ijsa.2020.2.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Medani Prasad Bhandari
International Journal of Science Annals, Volume 3; doi:10.26697/ijsa.2020.2.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top