Žurnalistikos Tyrimai

Journal Information
ISSN / EISSN : 20291132 / 20291132
Current Publisher: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 18
Filter:

Latest articles in this journal

Žurnalistikos Tyrimai; doi:10.15388/zt

Abstract:
Founded in 2008. Dedicated to publishing articles on all kind of problems in journalism and across media studies. Dedicated to publishing articles on all kind of problems in journalism and across media studies.
Audrius Dabrovolskas
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 12, pp 5-38; doi:10.15388/zt/jr.2017.12.11784

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Joanna Szylko-Kwas, Katarzyna Gajlewicz-Korab, Anna Grutza, Anna Jupowicz-Ginalska
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 12, pp 39-72; doi:10.15388/zt/jr.2017.12.11785

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Viktor Denisenko
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 103-121; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10752

Abstract:
Straipsnyje analizuojamos propagandinės matricos, suda­rytos iš propagandinių naratyvų paradigmų, naudojamų Kremliaus pro­pagandiniam puolimui prieš Baltijos šalis ir Ukrainą. Aiškinami matricų formavimo principai, išskiriamos ir tiriamos jų ypatybės. Darbe taip pat tarpusavyje lyginamos Rusijos informacinėje erdvėje formuojamos Baltijos šalių ir Ukrainos pozicijos propagandinėse matricose. Fiksuojami analizuo­jamų matricų panašumai ir skirtumai. Tokio pobūdžio tyrimas ypač aktualus tampa naujausių geopolitinių realijų kontekste, atsižvelgiant į 2014 metais Ukrainos atžvilgiu Rusijos naudotą hibridinio karo taktiką ir tai, kokį vaidmenį čia atliko propaganda.
Bronius Raguotis
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 122-133; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10753

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Raminta Švėgždaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 55-77; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10750

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Žurnalistikos Tyrimai 11 Tomas
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 142-156; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10757

Abstract:
Dedicated to publishing articles on all kind of problems in journalism and across media studies.
Žurnalistikos Tyrimai 11 Tomas
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 158-159; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10759

Abstract:
Dedicated to publishing articles on all kind of problems in journalism and across media studies.
Parengė Karolina Eismontaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10758

Modesta Gaučaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 28-54; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10749

Abstract:
Straipsnio1 tikslas – aptarti septyniuose Šiaurės Lietuvos rajonuose leidžiamų dešimt periodinės spaudos leidinių teisės ir etikos problemų aspektu, nustatyti dažniausiai daromų galimų pažeidimų tendencijas, palyginti leidinius.
Back to Top Top