Žurnalistikos Tyrimai

Journal Information
ISSN / EISSN : 20291132 / 20291132
Current Publisher: Vilnius University Press (10.15388)
Total articles ≅ 18
Filter:

Latest articles in this journal

Audrius Dabrovolskas
Žurnalistikos tyrimai, Volume 12, pp 5-38; doi:10.15388/zt/jr.2017.12.11784

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Joanna Szylko-Kwas, Katarzyna Gajlewicz-Korab, Anna Grutza, Anna Jupowicz-Ginalska
Žurnalistikos tyrimai, Volume 12, pp 39-72; doi:10.15388/zt/jr.2017.12.11785

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Raminta Švėgždaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 55-77; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10750

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Modesta Gaučaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 28-54; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10749

Abstract:
Straipsnio1 tikslas – aptarti septyniuose Šiaurės Lietuvos rajonuose leidžiamų dešimt periodinės spaudos leidinių teisės ir etikos problemų aspektu, nustatyti dažniausiai daromų galimų pažeidimų tendencijas, palyginti leidinius.
Ieva Balsiūnaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 78-102; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10751

Abstract:
Straipsnis skirtas išanalizuoti neapykantos kalbos koncep­ciją ir ištirti neapykantos kalbos atvejus Lietuvos interneto dienraščių aktu­alijose apie pabėgėlius. Tyrimu aiškinamasi, kaip žurnalistinėse publikacijo­se neapykantos kalba naudojama konstruojant pabėgėlio portretą, aprašant su pabėgėliais susijusius migracijos bei integracijos procesus. Straipsnyje taip pat nustatomos neapykantos kalbos poveikio prielaidos. Tyrimas atliktas 2015 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais, ištirti 4 Lietuvos interneto dienraščiai: „Delfi.lt“, „15min.lt“, „Lrytas.lt“ ir „Alfa.lt“. Tyrimo rezultatai parodė, kad neapykantos kalba pabėgėlių atžvilgiu skleidžiama pasitelkiant stereotipus, išankstines nuostatas, rasistinius pareiškimus. Pabėgėliai dažnai apibūdinami kaip grėsmingi atvykėliai, nesugebėsiantys integruotis Europos šalyse, pakenksiantys europietiškąjai kultūrai ir saugumui.
Jurgita Tillenius
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 5-27; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10748

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Viktor Denisenko
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 103-121; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10752

Abstract:
Straipsnyje analizuojamos propagandinės matricos, suda­rytos iš propagandinių naratyvų paradigmų, naudojamų Kremliaus pro­pagandiniam puolimui prieš Baltijos šalis ir Ukrainą. Aiškinami matricų formavimo principai, išskiriamos ir tiriamos jų ypatybės. Darbe taip pat tarpusavyje lyginamos Rusijos informacinėje erdvėje formuojamos Baltijos šalių ir Ukrainos pozicijos propagandinėse matricose. Fiksuojami analizuo­jamų matricų panašumai ir skirtumai. Tokio pobūdžio tyrimas ypač aktualus tampa naujausių geopolitinių realijų kontekste, atsižvelgiant į 2014 metais Ukrainos atžvilgiu Rusijos naudotą hibridinio karo taktiką ir tai, kokį vaidmenį čia atliko propaganda.
Bronius Raguotis
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 122-133; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10753

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
LauraS Bielinis
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 134-137; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10754

Abstract:
Knygos „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“ recenzija
Aurelija Vernickaitė
Žurnalistikos Tyrimai, Volume 11, pp 138-140; doi:10.15388/zt/jr.2016.11.10755

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top