Journal of the Optical Society of America B

Journal Information
ISSN / EISSN : 07403224 / 15208540
Current Publisher: The Optical Society (10.1364)
Total articles ≅ 12,659
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Mohsen Falamarzi Askarani, Thomas Lutz, Marcelli Grimau Puigibert, Neil Sinclair, Daniel Oblak, Wolfgang Tittel
Journal of the Optical Society of America B, Volume 37; doi:10.1364/josab.373100

Sergey Podoshvedov, Mikhail Podoshvedov
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.380268

Dejan Milosevic, Azra Gazibegovic-Busuladzic, Dino Habibovic, Mustafa Busuladzic
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.383916

Tao Zeng, Ling Guo, Long Xu, Tiancheng Han
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.356071

Gu Bing, Yueqiu Hu, Bo Wen, Changgui Lu, Guanghao Rui, Jun He, Yiping Cui
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.383899

Biswajit Ghosh, Sanjoy Mandal
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.383167

Hairui Fang, Chenjing Wei, Dong Wang, Long Yuan, Jiao Shengxi, Zhiyu Bao, Han-Rui Yang
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.373395

Gregory DiComo, Michael Helle, Dmitri Kaganovich, Andreas Schmitt-Sody, Jennifer Elle, Joseph Penano
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.384137

Ying-Jian Zhu, Cheng-Hua Bai, Tie Wang, Dong-Yang Wang, Shou Zhang, Hong-Fu Wang
Journal of the Optical Society of America B; doi:10.1364/josab.378791

Hediyeh Mohammadi Dinani, Ahmad Bakhtafrouz, Mohsen Maddahali, Vahid Nikkhah
Journal of the Optical Society of America B, Volume 37; doi:10.1364/josab.377218