Економіка і організація управління

Journal Information
ISSN / EISSN : 2307-2318 / 2707-9899
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 129
Filter:

Latest articles in this journal

I. Pavlenko, Варшавский Университет
Економіка і організація управління pp 28-38; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.3

Abstract:
У статті розглянуті науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки енергетичної безпеки і надійності країн, не залежно, мають вони власні енергоресурси, або їх імпортують. Для забезпечення власної економічної та енергетичної безпеки кожна держава повинна постійно здійснювати правові, економічні та адміністративні заходи, спрямовані на захист своїх національних інтересів, спираючись при цьому на довгострокову стратегію.Особливо слід відзначити той факт, що визначення категорії «енергетична безпека», має містити технологічні та економічні компоненти. Тобто, в сучасному розумінні гарантування енергетичної безпеки – це досягнення стану технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та екологічно збалансованого забезпечення енергетичними ресурсами потреб економіки і населення, а також створення умов для формування і реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики.У статті розглянуті показники, що сприяють зростанню...
А. Taranych, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, O. Tytarenko
Економіка і організація управління pp 89-100; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.9

Abstract:
Розглянуто передумови розвитку стратегічного управління на промислових підприємствах України, визначено необхідність виправлення нерівномірності територіального розміщення виробництва, обумовленого наявністю старопромислових, депресивних, аграрних регіонів в країні. Проведено аналіз літературних джерел з питань стратегічного управління підприємствами, розвитку територіального маркетингу, його застосування в теорії та практиці регіонального розвитку.Визначено проблему масштабованості на підприємствах, що намагаються охопити країну на національному рівні, коли рядові працівники працюють понаднормово, вже досягли межи, коли розширення штату не відповідає потребам ефективності бізнесу. На засадах територіального маркетингу розглянуто підхід до застосування економічного районування в системі їх стратегічного управління.Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення методів стратегічного...
A. Mishchuk, Vasyl` Stus Donetsk National University, O. Boienko
Економіка і організація управління pp 149-159; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.15

Abstract:
Предметом дослідження є типологія маркетингових конкурентних стратегій для закладів охорони здоров’я, що працюють на ринку медичних послуг. В статті висвітлено загальні підходи до формування стратегій конкуренції М. Портера, на основі яких визначено групи закладів охорони здоров’я, в яких можливим є використання базових конкурентних стратегій – лідерство за витратами, диференціювання, фокусування. Автором інтерпретовано родові стратегії М. Портера для закладів охорони здоров’я на основі вивчення концептуальної структури конкуренції на ринку медичних послуг та визначено основні стратегії, які фундуються на трьох конкурентних перевагах – якості медичних послуг, вдосконаленні процесу створення медичних послуг, диференціації медичних послуг. Запропоновано критерії для впорядкування та групування конкурентних маркетингових стратегій для закладів охорони здоров’я: орієнтація на витрати, на якість медичної послуги, на споживача. Розроблена класифікація...
V. Lymar, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Yu. Demianova
Економіка і організація управління pp 139-148; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.14

Abstract:
Стаття присвячена дослідженню тенденцій трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки. Визначено ознаки трансформації світового ринку праці. Досліджено особливості розвитку фрілансу в умовах формування цифрової економіки. Проведено аналіз світових тенденцій поширення фрілансу. Доведено, що на даний час фріланс охопив більшість країн світу і розвивається надто швидкими темпами.За результатами SWOT-аналізу з’ясовано, що позитивними сторонами фрілансу для виконавця є свобода вибору роботи, економія часу та можливість отримати дохід, вищий за регіон проживання особи. Разом з цим така робота може бути нестабільною, з низьким рівнем соціальної захищеності та відсутністю кар’єрного росту. Для замовника позитивним є скорочення витрат, пов’язаних із орендою приміщення, витратами та офісне обладнання та канцелярію, преміями, надбавками, соціальними виплатами тощо. Хоча при цьому можуть виникнути проблеми із контролем якості роботи фрілансера.Виявлено...
Yu. Solonenko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 126-138; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.13

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.S. Pavlovska, Черкаський Державний Технологічний Університет
Економіка і організація управління pp 6-13; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. Bieloborodova, Нту «Дніпровська Політехніка»
Економіка і організація управління pp 39-48; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
О. Klimenkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 101-111; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Laktionova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, O. Benzar
Економіка і організація управління pp 14-27; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top