Економіка і організація управління

Journal Information
ISSN / EISSN : 2307-2318 / 2707-9899
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 142
Filter:

Latest articles in this journal

О. Klimenkova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 101-111; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
O. Laktionova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, O. Benzar
Економіка і організація управління pp 14-27; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Hevlych, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Економіка і організація управління pp 49-59; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.5

Abstract:
Виявлення взаємозв’язку інформації фінансової та управлінської звітності, місця кожної з них у процесі прийняття управлінських рішень зовнішніми та внутрішніми користувачами є важливим методологічним обліковим завданням та водночас практичним завданням менеджменту. Наразі у зв’язку із впровадженням звіту про управління це завдання стало особливо актуальним. Дослідженню теоретичних засад формування управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання присвячені праці багатьох науковців. Дослідники розглядали місце управлінської звітності у системі внутрішнього контролю, її концепцію, архітектоніку, класифікацію, принципи та процес формування. У той же час поза розглядом залишилися питання інтеграції даних фінансової та управлінської звітності, місця останньої в рамках етапів облікового циклу суб’єкта господарювання, що з огляду на єдність вихідних даних для прийняття управлінських рішень є важливими практичними завданнями та потребують додаткового дослідження. Мета статті полягає у виявленні маркерів ідентифікації фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання задля оптимізації процесу прийняття управлінських рішень на її основі. За результатами проведеного критичного аналізу дефініції «управлінська звітність» у науковій дискусії виявлені ракурси дослідження даного поняття, запропоноване авторське трактування та ідентифіковані характерні визначальні риси (особливості) видів звітності, що можуть доповнюватися і деталізуватися виходячи із поставлених перед менеджментом завдань. Дані риси (маркери) використані для характеристики фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання. Застосування зазначених маркерів здатне підвищити якість процесу розробки та використання управлінської звітності за рахунок зняття невластивих даній звітності функцій. У роботі також узагальнені рекомендації Міністерства фінансів України щодо структури та змісту звіту про управління, надана його характеристика щодо відношення до видів звітності. За результатами дослідження зроблені висновки, визначені напрями подальших пошуків.
Z.Yа. Мakohin, Львівський Інститут Економіки І Туризму, I.R. Falkovska
Економіка і організація управління pp 69-78; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. Bieloborodova, Нту «Дніпровська Політехніка»
Економіка і організація управління pp 39-48; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.S. Pavlovska, Черкаський Державний Технологічний Університет
Економіка і організація управління pp 6-13; doi:10.31558/2307-2318.2020.1.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Л. В. Олійник, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, А. О. Скідченко
Економіка і організація управління pp 68-80; doi:10.31558/2307-2318.2020.2.6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Л. М. Сакун, Кременчуцький Національний Університет Імені Михайла Остроградського, Л. В. Сухомлин, Л. В. Різніченко, Б. О. Вєлькін
Економіка і організація управління pp 81-97; doi:10.31558/2307-2318.2020.2.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Й. Тумановский, Варшавський Університет, І. Павленко
Економіка і організація управління pp 42-54; doi:10.31558/2307-2318.2020.2.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top