SAE Technical Paper Series

Journal Information
Current Publisher: SAE International (10.4271)

Latest articles in this journal

Zhongliang Pan, Hui-Chao Zhao, Shuai Li
Published: 8 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-5039

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhang Ruibin, Guo Yingshi, Liu Xiaogang, Chen Yuanhua, Guo Huali
Published: 8 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-5006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yongtao Mu, Perry P. Gu, Lin Cheng, Zaiqi Yao, Xiaoli Yu, Junping Shi
Published: 8 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-5034

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Alok Warey, Jian Gao, Ronald Grover
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0414

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Alessio Barbato, Stefano Fontanesi, Alessandro D'Adamo
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0415

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Duc-Khanh Nguyen, Ward Suijs, Louis Sileghem, Sebastian Verhelst
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0445

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Carlo Cantoni, Massimiliano Gobbi, Giampiero Mastinu, Andrea Meschini, Stefano Vicchi
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0972

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wenbo Yu, Xijian Zhao, Yong Sun, Xuejiao Li
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0191

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jian Zhao, Zhicheng Chen, Bing Zhu, Jian Wu
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0338

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Haohan Zeng, Zhaoming Huang, Tao Wang, Huiming Sun, Liangmo Wang
Published: 6 April 2021
SAE Technical Paper Series; doi:10.4271/2021-01-0269

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top