The Journal of Organic Chemistry

Journal Information
ISSN / EISSN : 00223263 / 15206904
Current Publisher: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 91,652
Google Scholar h5-index: 71
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Linan Hou, Jun Kikuchi, Haiting Ye, Ming Bao, Masahiro Terada
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01840

Bin Cheng, Hui Li, Jieping Hou, Xinping Zhang, Yixuan He, Haiyan Sun, Wei Xu, Taimin Wang, HongBin Zhai
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01984

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiang-Zhi Zhang, Bao Qiong Li, Zong-Wang Qiu, Aijun Ma, Jin-Bao Peng, Ji-Yuan Du, Na Feng, Xue-Tao Xu, Han-Peng Pan
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01791

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
David E. Hill, Jin-Quan Yu, Donna G Blackmond
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01798

Tomoya Ishizuka, Shogo Tanaka, Sayaka Uchida, Lianyu Wei, Takahiko Kojima
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01876

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Masayuki Izumi, Hiroyuki Araki, Mamiko Tominaga, Ryo Okamoto, Yasuhiro Kajihara
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01766

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xinfeng Cui, Xin Qiao, He-Song Wang, Guosheng Huang
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01619

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yanhui Chen, Weiwei Lv, Dan Ba, Si Wen, Guolin Cheng
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01695

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Eito Yoshioka, Kengo Kakigi, Shouta Miyoshi, Yuichi Kawasaki, Hideto Miyabe
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01669

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Pramod Bhingardeve, Krishna N. Ganesh, Bharath Raj Madhanagopal
The Journal of Organic Chemistry; doi:10.1021/acs.joc.0c01853

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top