IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Journal Information
ISSN / EISSN : 0018-926X / 1558-2221
Total articles ≅ 19,067
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Zhijiao Chen, Zeyu Song, Haiwen Liu, XiaoMing Liu, Junsheng Yu, Xiaodong Chen
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3030549

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yiqian Mao, Qiwei Zhan, Runren Zhang, Dezhi Wang, Wei-Feng Huang, Qing Huo Liu
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3030940

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
F. Caminita, E. Martini, G. Minatti, M. Sabbadini, S. Maci
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037655

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zengdi Bao, Yong-Xin Guo
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037762

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhixi Liang, Jieshao Lai, Yuanxin Li, Juhua Liu, Yunliang Long
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037766

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Viet-Dung Nguyen, Huy Phan, Ali Mansour, Arnaud Coatanhay, Thierry Marsault
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037748

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jun-Feng Wang, Zhizhang David Chen, Cheng Peng, Jinyan Li, Sergey A. Ponomarenko
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037673

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiaohe Cheng, Yuan Yao, Tao Yu, Junsheng Yu, Xiaodong Chen
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037768

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
L. Zhou, Q. Wang, Z. Mu, J. Yan, J. Zhu, L. He
IEEE Transactions on Antennas and Propagation pp 1-1; doi:10.1109/tap.2020.3037749

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top