International Journal of Innovative Approaches in Science Research

Journal Information
ISSN / EISSN : 26024810 / 26024535
Current Publisher: Pen Academic Publishing (10.29329)
Total articles ≅ 24
Filter:

Latest articles in this journal

Seyhun Yurdugül, Abant Izzet Baysal University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 66-82; doi:10.29329/ijiasr.2019.213.1

Abstract:The purpose of the current study is to evaluate the effect of edible fruit and vegetable coatings, the echinacea and the hawthorn tea solutions, solely or in combination of increasing the shelf-life of chicken meat by the inhibition of the microbial flora at the refrigeration temperature (+4˚C), without disrupting certain chemical and physical properties. Eight different combinations of treatment groups were formed as follows: (E): echinacea tea, (E+M): echinacea tea-hawthorn tea combination, (E+S): Semperfresh®-echinacea tea combination, (E+M+S): Semperfresh® -echinacea tea-hawthorn tea combination, (M): hawthorn tea, (M+S): Semperfresh®-hawthorn tea combination; (S): the edible coating (Semperfresh®), including the control. The total mesophilic aerobic bacteria(TMAB), yeast-mold, Salmonella spp., E. coli and Staphylococcus species were determined. The pH, firmness, weight and total sugar content were analyzed. It was found that the sole hawthorn tea and triple combination of Echinacea tea-hawthorn tea-edible coating SemperfreshTM(E+H+S) showed significant inhibitory effects on the mesophilic aerobic bacteria (MAB), Staphylococci, Salmonella and Escherichia coli. Except for the Echinacea treatment group, the overall evaluation of taste panel showed a likeness of the remaining applications(p≤0.05). On the other hand, no significant effect was observed (p>0.05) on the pH, the firmness, the total sugar content and the weight of chicken meat among the groups. Different combinations, especially the triple combination was found to be successful on chicken thighs, due to the microbiological, chemical and physical findings. It can be inferred from the study that echinacea, hawthorn, and SemperfreshTM show a synergetic effect
Mehtap Kılıç Eren, Nur Betül Kartal, Aydin Adnan Menderes University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 83-97; doi:10.29329/ijiasr.2019.213.2

Abstract:Sağlıklı hücreler genom bütünlüğünü, hücre döngüsündeki ilerleyişi erteleyen/durduran ve DNA tamirini devreye sokan korunmuş bir DNA hasarı yanıtı yolağını aktive ederek sürdürürler. Bu sinyal yolağının düzgün olarak çalışmasını engelleyen moleküler bozukluklar genellikle kansere yatkınlık kazandırırlar. DNA hasarı yanıtı (DDR), hücreleri genomik kararsızlıktan korur ve kanser gelişimini önler. DNA hasarının moduna ve seviyesine bağlı olarak, DDR sinyal ağı hücre döngüsünün geçici durdurulmasını (kontrol noktası), kalıcı büyümenin durdurulmasını (yaşlanma, senesens) veya programlanmış hücre ölümünü (apoptozis) teşvik eder. DDR'ye katılan proteinleri kodlayan genler tipik olarak tümör baskılayıcılardır ve yaygın olarak kanserde mutasyona uğrarlar. DDR yolağı temel olarak proteinlerin fosforilasyon ve defosforilasyonlarını kapsayan bir mekanizma ile düzenlenir. Yabanıl tip p53 ile indüklenen fosfataz veya (Wild-type p53-inducible phosphatase (Wip1)), veya protein fosfataz tip 2C delta (protein phosphatase type 2C delta (PPM1D)) olarak da bilinen Wip1, DDR’ ın merkezinde yer alan ve önemli tümör baskılayıcıları hedef alan bir onko-proteindir. Bu derleme de, DDR’nin ince ayarında Wip1 aktivitesinin rolü ve bir onkogen olarak apoptozis ve senesens gibi hücresel stres yanıtları üzerine etkileri tartışılmıştır.
Çağan Berker Iyi, Dumlupınar University, Martha Mecartney, Daniel R. Mumm
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 20-40; doi:10.29329/ijiasr.2019.197.1

Mert Metin & Özge Karakaş Metin, Özge Karakaş Metin, Çanakkale Onsekiz Mart University, Canakkale Onsekiz Mart University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 41-52; doi:10.29329/ijiasr.2019.197.2

Nihan Akgüç Çöl, Virginia Polytechnic Institute and State University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 53-65; doi:10.29329/ijiasr.2019.197.3

Elif Merdin, Çanakkale Onsekiz Mart University Graduate School of Natural Andapplied Sciences, Sezgin Aygün, Çanakkale Onsekiz Mart University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 9-19; doi:10.29329/ijiasr.2019.187.2

Fatih Sezer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 3, pp 1-8; doi:10.29329/ijiasr.2019.187.1

Betül Özbek Ipteç, Gamze Avcıoğlu, Ömer Faruk Şendur, Leyla Didem Kozacı, Adnan Menderes University, Ankara Yıldırım Beyazıt University
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 2, pp 140-151; doi:10.29329/ijiasr.2018.173.3

Ayfer Karlıtepe, Mehtap Kılıç Eren
International Journal of Innovative Approaches in Science Research, Volume 2, pp 152-161; doi:10.29329/ijiasr.2018.173.4