Angewandte Chemie

Journal Information
ISSN / EISSN : 0044-8249 / 1521-3757
Current Publisher: Wiley (10.1002)
Former Publisher: John Wiley & Sons, Ltd (10.1002)
Total articles ≅ 218,357
Current Coverage
PUBMED
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

, Brian Timmer, Xander Schaapkens, Arjaan Kooijman
Published: 8 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202104924

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yanli Li, Teng Gong, Hongbao Gao, Yang Chen, Huiyan Li, Peiran Zhao, Yaqin Jiang, Kun Wang, Yelin Wu, Xiangpeng Zheng, et al.
Published: 8 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202103015

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie, Volume 133, pp 11641-11661; doi:10.1002/ange.202182111

Ludwig Zapf, Udo Radius,
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202105529

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sangwook Joo, Kyeounghak Kim, Ohhun Kwon, Jinkyung Oh, Hyung Jun Kim, Linjuan Zhang, Jing Zhou, Jian-Qiang Wang, Hu Young Jeong, Jeong Woo Han, et al.
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202101335

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Puspam Keshri, Bin Zhao, Tianfa Xie, Yousef Bagheri, James Chambers, Yubing Sun,
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202103986

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Yu Zheng, Xiaochen Wang, Ruipei Xie, Yu Ding, Boyi Wang, Xiaoyu Yu, Ying Lu, Liyu Liu, Yunliang Li, et al.
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie, Volume 133; doi:10.1002/ange.202182162

Abstract:
Fibröse Proteine Yuanjin Zhao, Yang Jiao, Fangfu Ye et al. berichten im Forschungsartikel auf S. 11965 über die Bildung von Kollagenbündeln. Die Bündel transmittieren mechanische Signale und induzieren eine stark korrelierte Zellmigration.
Yifan Gu, Jia‐Jia Zheng, , , , Haruka Yoshino, , Shogo Kawaguchi, , , et al.
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie, Volume 133; doi:10.1002/ange.202182161

Abstract:
Poröse Materialien In der Zuschrift auf S. 11794 berichten Fengting Li, Susumu Kitagawa et al. über zwei mikroporöse Koordinationspolymere mit hoher CO2‐Aufnahme und starker Trennleistung für die C2H2‐Aufreinigung.
, Martin Piesch, Stephan Reichl, Michael Seidl, Gabor Balazs
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202103683

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yanan Bo, Haiyun Wang, Yunxiang Lin, Tian Yang, Run Ye, Yu Li, Canyu Hu, Pengye Du, Yangguang Hu, Zhi Liu, et al.
Published: 7 May 2021
by Wiley
Angewandte Chemie; doi:10.1002/ange.202104001

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top