Політичне життя

Journal Information
ISSN / EISSN : 2519-2949 / 2519-2957
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 192
Filter:

Latest articles in this journal

Політичне життя; doi:10.31558/2519-2949

I. V. Ablazov, Воєнно-Дипломатична Академія Імені Євгенія Березняка, P. A. Terpiak
Політичне життя pp 84-89; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.12

Abstract:
В статті коротко розкриті історичні передумови сучасних українсько-угорських відносин, а саме підписання Тріанонського мирного договору, згідно якого територію Королівства Угорщина було розділено. Зокрема, Закарпаття стало частиною Чехословацької республіки. Про важливість цієї віхи в історії Угорщини свідчить те, що вона увійшла до підручників з історії під назвою “Тріанонська трагедія”. Ті події є одним із основних чинників формування відносини між Україною та Угорщиною сьогодні. Також, в статті “Правові основи сучасних українсько-угорських відносин: від Тріанону до сьогодення” розглянуто міжнародну нормативно-правову базу, що має вплив на сучасні відносини між двома країнами.Слід зазначати, що сьогодні надзвичайно гостро стоїть питання створення та розвитку культурної автономії угорців, що проживають у Закарпатській області. Нова редакція Законів України “Про освіту”, а також “Про забезпечення функціонування української мови як державної” піддається нищівній...
A. P. Hyzhko, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Політичне життя pp 22-29; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. M. Pervushyn, Vasyl Stus’ Donetsk National University
Політичне життя pp 50-56; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.7

Abstract:
Поступове набуття віртуальним простором характеристик повноцінної площини суспільної життєдіяльності та його наповнення політичним змістом зумовлює необхідність вивчення віртуального виміру політичного процесу і, зокрема, проблеми захисту прав людини в Інтернеті. Втім сучасні дослідження в сфері захисту прав людини мають дещо односторонній характер, адже вони концентруються на вивченні юридичного аспекту проблеми, в першу чергу звертаючи увагу на норми міжнародного права. Представлена стаття аргументує та обґрунтовує необхідність і доцільність повноцінного застосування інструментарію політичної науки, зокрема ідей та концепцій плюралістичної і деліберативної демократії, до вивчення Інтернету як засобу політичної комунікації, інструмента реалізації фундаментальних прав людини, таких як свобода слова, право на зібрання та свобода об’єднань.Мета дослідження є комплексною, адже воно являє собою спробу довести, що основи для вивчення впливу Інтернету на...
D. V. Bondar, Гу Дснс України У Хмельницькій Області, L. I. Prus, Філія Донецького Національного Університету Імені Василя Стуса «Бізнес-Інноваційний Центр "донну-Поділля"»
Політичне життя pp 13-21; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.2

Abstract:
У статті розглянуто соціально-економічний стан Хмельницької області та на основі моніторингу виокремлено деякі показники покращення та ефективного розвитку регіону (зокрема, модернізація та розвиток промислового комплексу; створення умов для розвитку аграрного сектору; залучення інвестицій в економіку області; реалізація експортних можливостей; впровадження реформи місцевого самоврядування; збільшення кількості робочих місць в області; створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні; забезпечення гендерної рівності в суспільстві; підвищення тривалості та якості життя населення і т. п.).Здійснено аналіз усіх сфер та основних показників діяльності громади та сформовано її потреби, визначено чинники, які на неї впливають. Розглянуто ряд пропозицій на прикладі організації системи заходів цивільного захисту Хмельниччини в контексті забезпечення соціального комфорту громади. Зазначено, що система цивільного захисту місцевого самоврядування на сьогодні не...
T. I. Neprytska, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса, O. A. Neprytskyi, Вінницький Державний Педагогічний Університет Імені Михайла Коцюбинського
Політичне життя pp 44-49; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.6

Abstract:
Процес децентралізації є багатогранним та складним. Передача владних повноважень вимагає від громад вищого рівня продуктивності та результативності їх діяльності. Разом із запровадженням децентралізації, зростає роль органів місцевого самоврядування, адже саме вони стають первинною та чи не найголовнішою ланкою, котра відповідає за добробут та спроможність своєї громади. Проекти та програми міжнародної технічної допомоги відіграють важливу роль у впровадженні реформи, надаючи консультаційну, експертну, організаційну та фінансову допомогу. Окрім того, вони приділяють особливу увагу гендерному питанню, вважаючи, що дане питання є одним із визначальних для забезпечення сталого розвитку держави. Метою даної статті є проаналізувати яким чином процеси децентралізації вплинули на динаміку розвитку гендерного питання, особливо в контексті можливостей для політичної участі жінок в житті суспільства загалом та їх громади зокрема. Закон про місцеві вибори 2015 року був першим...
М. V. Pavlyuh, Національний Університет «Львівська Політехніка»
Політичне життя pp 62-67; doi:10.31558/2519-2949.2020.1.9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. V. Yagunov, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Політичне життя pp 72-81; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.10

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. V. Prymush, Vasyl Stus Donetsk National University, Yu. V. Okunovska, A. P. Hyzhko
Політичне життя pp 34-45; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. M. Trehubov, Воєнно-Дипломатична Академія Імені Євгенія Березняка
Політичне життя pp 132-137; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.18

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top