Політичне життя

Journal Information
ISSN / EISSN : 2519-2949 / 2519-2957
Current Publisher: Vasyl Stus Donetsk National University (10.31558)
Total articles ≅ 205
Filter:

Latest articles in this journal

Політичне життя; doi:10.31558/2519-2949

Yu. O. Ostapets, Ужгородський Національний Університет
Політичне життя pp 28-33; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
М. V. Pavlyuh, Національний Університет «Львівська Політехніка»
Політичне життя pp 88-92; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.12

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. A. Voronova, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Політичне життя pp 5-11; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. T. Khevtsuriani, Грузинський Технічний Університет
Політичне життя pp 52-56; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. O. Steblyna, Донецький Національний Університет Імені Василя Стуса
Політичне життя pp 103-110; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.14

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. O. Tsekhovalova, Одеський Національний Університет Ім. І. І. Мечникова
Політичне життя pp 138-143; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.19

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. Cirner, Пряшівський Університет (Словацька Республіка), N. Maradyk
Політичне життя pp 57-62; doi:10.31558/2519-2949.2020.2.8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
В. Г. Верещак, Воєнно-Дипломатична Академія Імені Євгенія Березняка
Політичне життя pp 4-10; doi:10.31558/2519-2949.2020.3.1

Abstract:
Анотація Проаналізовано й узагальнено досвід організації і здійснення контролю та нагляду над діяльністю спеціальних служб Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) в умовах викликів і загроз її національній безпеці, обороні та інтересам наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, виявлено низку притаманних їм особливостей.Встановлено, що контроль та нагляд над спецслужбами ФРН організований і здійснюється визначеними законодавством інститутами законодавчої, виконавчої та судової влади, їх представницькими органами, незалежними установами і громадськими організаціями.Помітною особливістю цього процесу є спільний контроль уряду і парламенту над дотриманням спецслужбами прав і свобод людини під час виконання ними фахових завдань через визначеного законом єдиного Федерального уповноваженого.Наступною особливістю є підхід до надання дозволів спецслужбам на вибір способів добування розвідувальної інформації – через зваженість критеріїв «допустимості» (порушення прав і свобод людини) і «необхідності» (добування інформації саме способом з порушенням прав і свобод людини, а не іншим).Непритаманним законодавству інших країн світу є обсяг прав і повноважень, визначених законодавством ФРН Спеціальному комітету з конфіденційних питань Бундестагу, який, володіючи інформацією щодо планових фахових заходів та завдань спецслужб, формує їх бюджет, здійснює оцінку його виконання, а за потреби проводить розслідування щодо нецільового або неправомірного використання підзвітних коштів.У ФРН, як ні в якій іншій країні, обмежено право судової гілки влади на здійснення нагляду над діяльністю спецслужб – лише розгляд цивільних позовів щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних діями спецслужб, та аудиторські перевірки їх фінансової діяльності.
А. В. Козьміних, Національний Університет «Одеська Юридична Академія»
Політичне життя pp 51-57; doi:10.31558/2519-2949.2020.3.6

Abstract:
Анотація Постійний розвиток інформаційних технологій, формування та розвиток інформаційного суспільства, спричинені процесами глобалізації та появою нових технологій створюють нові можливості та загрози для інформаційного середовища. Отже, питання становлення ефективної інформаційної політики набуває в останні роки все більшого значення, оскільки науково обґрунтована така політика сприяє досягненню високого рівня інформаційної безпеки, яка останнім часом стає однією з найважливіших складових національної безпеки і відповідно добробуту країни. Особливо гостро такі питання стоять перед країнами, що перебувають у стані політичної трансформації та переходу до демократичного політичного режиму, оскільки вони є найбільш уразливими до можливих негативних інформаційних впливів та маніпулювання масовою свідомістю. До таких держав належить і Україна, в якій набуває розвитку мережа Інтернет, що став реальним фактором економічного розвитку та формування нових відносин на світовій арені. Це зумовлює актуальність дослідження інформаційної політики в умовах демократичного транзиту. Визначено, що інформаційна політика справляє значний вплив на соціальні та політичні процеси суспільства. Ефективна інформаційна політика сприяє зростанню рівня довіри суспільства до влади, налагодженню постійного діалогу держави та громадянського суспільства, підвищенню рівня політичної участі громадян та проведенню демократичних реформ. В той час як недемократична інформаційна політика викликає делегітимізацію влади, поширення різних форм політичного протесту, формування негативного іміджу держави тощо. З’ясовано, що в умовах демократичних трансформацій держави інформаційна сфера зазнала суттєвих змін, зокрема: поширення мережевого принципу комунікації, зміна механізмів зворотного зв’язку, медіатизація політики та поширення політичного впливу засобів масової інформації. Все це впливає на інформаційну політику державу і може знижувати її ефективність. В умовах таких трансформації інформаційного простору для підвищення ефективності інформаційної політики необхідна розробка та впровадження нових принципів такої політики.
Back to Top Top